BouwForum

Deel 1 : Wat betekent de digitalisering in de bouw? 

Olivier Vandooren van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) wijst erop dat digitale toepassingen een antwoord bieden op een vraag van de markt. “Deze vierde industriële revolutie is de eerste in haar soort die echt afgestemd is op de behoeften van de  gebruiker." Waarom? Omdat de digitale technologieën het mogelijk maken om razendsnel in te spelen op de vragen en verwachtingen van de consument en deze ook meteen virtueel weergeven.

Volgens Bart Ingelaere van het WTCB is de digitalisering niet langer toekomstmuziek, maar een realiteit. “In Scandinavië worden BIM-technieken (Building Information Modelling) al meer dan tien jaar ingezet voor het ontwerpen van gebouwen. BIM is er geen futuristische technologie meer, maar een alledaagse werkmethode." Johan Willemen, voorzitter van het WTCB, vult aan: “BIM is meer dan louter een ontwerpmethode, het is een manier om informatie uit te wisselen."

Maar de digitalisering is meer dan BIM. Denk maar aan het gebruik robots, computergestuurde machines, 3D-printing en -scanning of drones.

BouwForum

Deel 2 : De digitale uitdagingen voor de onderaannemers

De digitale revolutie is onomkeerbaar. Getuigenissen van onderaannemers over het gebruik van nieuwe digitale technieken.

BOUWFORUM

Deel 3: De benadering van de Confederatie

Ook Colette Golinvaux is overtuigd van “het belang van deze aan de gang zijnde evolutie”. De voorzitster van de Confederatie Bouw presenteerde met gepaste trots het ambitieuze begeleidingsprogramma van de Confederatie dat de ondernemingen bijstaat. “Drones, 3D-brillen,.. het zijn immers geen gadgets, maar nuttige werktuigen die door steeds meer bouwondernemingen zullen gebruikt worden in hun dagelijks werk."

Tot slot kwam het actieprogramma aan bod, een programma waar de overheden, het WTCB en de lokale confederaties nauw bij betrokken zijn. Dit plan focust onder andere op sensibiliseringcommunicatie, het zoeken naar synergiën, het uitwerken van opleidingen,… Zo werkt de Confederatie Bouw aan een digitaal platform om elektronische facturen te beheren. Er wordt eveneens gezocht naar een antwoord op alle juridische vragen die zich opwerpen bij de digitale omwenteling.

BouwForum

Deel 2 : De digitale evolutie bij de buurlanden

De digitale revolutie is onomkeerbaar. Maar waar staat België in vergelijking met de nabije buurlanden? De Confederatie Bouw nam een kijkje bij Frankrijk en Nederland.

BouwForum

Deel 2 : Hoe kijken architecten, de Regie der gebouwen en de ingenieurs (ORI) naar de digitalisering?

De digitale revolutie is onomkeerbaar. Niet alleen voor de bouwbedrijven, maar voor alle partners van het bouwproces.

BouwForum

Deel 2 : De digitale uitdagingen voor de algemene aannemers

De digitale revolutie is onomkeerbaar. Getuigenissen van algemene aannemers over het gebruik van nieuwe digitale technieken.

Pers

De bouw digitaliseert en dat zal u geweten hebben

Met de digitalisering staat de bouw voor haar grootste werf ooit. De kansen daarbij zijn ongezien: bouwbedrijven zullen efficiënter bouwen, de economie nog meer stimuleren en de arbeidsmarkt een nieuwe impuls geven. Dat was de boodschap tijdens het BouwForum Spreek Digi-taal van de Confederatie Bouw, traditiegetrouw het startschot van Batibouw. “Deze digitale evolutie is geen bedreiging, maar een opportuniteit”, zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere.

Lees het persbericht

 

Enquête

Het gebruik van digitale technologieën in de bouw

De Confederatie Bouw peilde in een enquête naar de digitale kennis van haar leden. Wat denken de bedrijven over de digitale technologieën? Zijn ze ermee vertrouwd en zo ja, worden ze ook gebruikt en toegepast? Is er sprake van drempelvrees? En hoe zien de bouwbedrijven de toekomst van de bouw verder evolueren?

Ontdek de resultaten

 

WTCB-Contact

Speciale uitgave: de digitalisering voor iedereen!

De 4e industriële revolutie of ‘Industrie 4.0’ berust op een nieuwe manier om de productie te organiseren. De onderling verbonden technologieën en het internet der dingen vormen de spil van deze revolutie. De technologie stelt zich met andere woorden meer dan ooit ten dienste van de bouwsector. Ze verdient dus zeker onze aandacht, al moet de technologische vooruitgang steeds nauwkeurig opgevolgd worden. Dit is precies de rol van het Technische Comité BIM & ICT.

Lees meer