Gratis voordelen en kortingen voor de leden van de Confederatie Bouw

Door lid te zijn van de Confederatie kunt u aan de ene kant genieten van gratis voordelen, begrepen in uw bijdrage en, aan de andere kant, krijgt u verschillende kortingen bij de aankoop van producten en diensten. Zo kunt u uw lidmaatschap snel rendabel maken.

Alle bestellingen gebeuren via de Confederatie Bouw die op haar beurt de gevraagde info en/of bestelling zal doorsturen naar de leveranciers.

  

 

De Confederatie kiest haar partners met de grootste zorgvuldigheid. Zij is echter op geen enkele wijze aansprakelijk en biedt geen enkele garantie voor de producten en/of verleende diensten.