Maandblad Bouwbedrijf: gratis

Bouwbedrijf (Construction in het Frans), verschijnt maandelijks (10x per jaar) en is de meest volledige objectieve informatiegids voor de aannemer en voor wie de bouwsector in België volgt.

60 pagina's nieuws, tips, projecten en een centraal themadossier dat de aannemer aanbelangt.

Bekijk een exemplaar van Bouwbedrijf!

Leden ontvangen Bouwbedrijf automatisch en gratis elke maand (begrepen in hun lidgeld).

Personen die het wensen te ontvangen en die geen bouwbedrijf zijn, kunnen een abonnement erop nemen.