Jaarverslag 2016-2017: de weg naar een geslaagde digitale revolutie

Overal ter wereld ondervinden ondernemingen dat de digitale revolutie geen toekomstmuziek meer is, maar een realiteit. De Confederatie Bouw zet daarom haar schouders onder deze digitale transitie. De digitale revolutie moet en zal slagen!

Het jaarverslag, getiteld “De digitale bouw - Bakens voor een geslaagde transitie” begint dan ook met een voorwoord van gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere en voorzitter Paul Depreter dat volledig gewijd is aan deze revolutie “die de hele economie zal transformeren”.

Het 147 pagina’s tellende jaarverslag is opgedeeld in vier hoofdstukken.

 

 

1. Bouw 4.0.: mythe of werkelijkheid?

Of we het leuk vinden of niet, de digitalisering zal in de komende jaren hoogstwaarschijnlijk enkel maar versnellen. Dit eerste hoofdstuk kadert de digitale bouwrevolutie 4.0 in de realiteit van vandaag en vergelijkt de situatie in ons land met de buurlanden. Ook de ‘Digitale Agenda voor Europa’ van de Europese Commissie (2010) en ‘Digital Belgium’ van de Belgische overheid komen aan bod. In deze beleidsdocumenten worden aanbevelingen geformuleerd voor de toekomst.

 

2. Digitalisering: stand van zaken

Hoever staan we vandaag met deze ‘revolutie’? Een lijst van beschikbare tools (ERP, e-Procurement, Cloud Computing, BIM, drones, 3D printing) passeert de revue, gevolgd door de resultaten van een enquête van de Confederatie. De belangrijkste bevinding? Nog niet alle bouwondernemingen zijn mee met de digitale trein. Over alle technologieën heen, behoort slechts 5% tot de echt gedigitaliseerde bouwondernemingen.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bijdrage van studiebureau McKinsey. Daaruit blijkt duidelijk het belang van digitale technologieën in het transformeren van de productiviteit.

 

3. De weg naar toenemende digitalisering

Het is geen sinecure om een gemeenschappelijke visie rond digitalisering uit te werken binnen een gefragmenteerde industrie. Dit hoofdstuk tracht een steentje bij te dragen door de toekomstvisies van de belangrijkste studiecentra uit de bouw te bespreken (WTCB, OCW), maar ook getuigenissen van architecten, ondernemers en fabrikanten van bouwmaterialen.

 

4. De digitale transitie ondersteunen

Uiteraard is het belangrijk om de belangrijkste obstakels te identificeren, die de weg naar de digitalisering bemoeilijken. In het jaarverslag komen er twee aan bod: de potentiële juridische obstakels en de onzekerheid die onvermijdelijk gepaard gaat met een ingrijpende revolutie. Enkel door middel van een duidelijk strategisch plan (na overleg met alle betrokkenen en op alle niveaus) kan de Confederatie Bouw de rol van voortrekker opnemen op weg naar de digitalisering.

 

In de conclusies van het jaarverslag wordt daarom de ambitie van de Confederatie nog eens bondig samengevat: de bedrijven helpen om kennis te vergaren en hen te ondersteunen bij de digitale transitie. Dit betekent dat we de digitale revolutie moeten omarmen en onze bezwaren en vooroordelen aan de kant moeten schuiven.

De digitale revolutie is volop aan de gang, maar er is nog een lange weg te gaan naar een volledig gedigitaliseerde bouw. De Confederatie Bouw moet en wil in dit proces de rol spelen van gids, strateeg en begeleider.