Zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Elke zelfstandige moet aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds van zijn keuze vanaf het begin van zijn activiteit. De termijn van 90 dagen die de starter had om zich aan te sluiten na het beginnen van zijn activiteit werd op 1 januari 2010 afgeschaft. Een aannemer die zich laattijdig inschrijft (na het beginnen van zijn activiteit) riskeert een administratieve boete.

Een zelfstandige moet een kwartaalbijdrage betalen die voor hem het recht op de verschillende takken van de sociale verzekering opent: