Vraag jouw infopakket aan

Benieuwd waarom zo'n 3.300 Oost-Vlaamse bouwbedrijven al voor Confederatie Bouw hebben gekozen?

Online trainingen

Volg onze online opleidingen, veilig vanuit je zetel of bureaustoel in je home office.Wekelijkse newsletter

Registreer nu gratis voor onze e-news
  • Eén keer per week, op dinsdagnamiddag
  • Alleen relevant nieuws voor de bouwsector
  • Meer dan 4.000 abonnees
  • Toch niks voor jou? Je schrijft eenvoudig weer uit

 
 

Zoeken

jan 30

Written by: AdminOostVlaanderen
30/01/2017 9:43  RssIcon

Een aannemer of installateur mag voortaan geen verslag meer opstellen over de energieprestatie van een nieuwe woning of renovatieproject.

Architecten, burgerlijk-ingenieurs, industrieel ingenieurs of interieurarchitecten kunnen wel nog optreden als EPB-verslaggever.

Met die maatregel wil Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein, de objectiviteit van de EPB-verslagen waarborgen. De regelgeving moet verhinderen dat er nog energieverslindende projecten worden neergepoot. Wel integendeel, de isolatie en ventilatienormen en de voorwaarden voor het gebruik van hernieuwbare energie, worden alsmaar aangescherpt. Tegen 2021 moeten alle nieuwbouw- en renovatieprojecten bijna-energieneutraal zijn.

"Het gebeurt dat een aannemer of installateur via zijn vennootschap isolerend materiaal aanbrengt bij de bouw van een woning. En tegelijkertijd - maar dan als natuurlijk persoon - optreedt als EPB-verslaggever. In die hoedanigheid rapporteert hij ook over de kwaliteit van de isolatie. Zo rijzen er vragen over de onafhankelijkheid van zijn verslag", zegt Margot Neyskens, woordvoerder van Bart Tommelein.

Precies om dat te verhinderen, heeft de commissie Energie in het Vlaams Parlement beslist dat de functie van EPB-verslaggever voortaan onverenigbaar is met het beroep van aannemer of installateur.

Er komt ook duidelijkheid over de vraag wie verantwoordelijk is
voor het behalen van de EPB-eisen als het bouwproject
tijdens de uitvoering van de werken wordt verkocht

Tussenverslag

Er komt ook duidelijkheid over de vraag wie verantwoordelijk is voor het halen van de EPB-eisen als het bouwproject tijdens de uitvoering van de werken wordt verkocht, bijvoorbeeld door een echtscheiding of faillissement.
"In dat geval moet er een tussentijds verslag opgesteld worden. Zo moet duidelijk worden voor de koper welke werken al zijn uitgevoerd en wat er nog moet gebeuren. Zo verhinder je nadien discussies over de vraag wie wat had moeten doen: de verkoper of de koper", verduidelijkt de woordvoerder van Tommelein.

    

Zo'n tussentijds verslag wordt verplicht bij de verkoop van projecten die nog niet zijn afgewerkt. Want als een gebouw verkocht wordt nadat de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden - en de werken dus gedaan zijn - blijft de oorspronkelijke opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de EPB-eisen.

Deze discussies duiken regelmatig op want als de opdrachtgever van het bouwproject de EPB-eisen niet haalt, riskeert hij boetes.

Lofts

De Vlaamse regering pakt nog een probleem aan. Er worden vaak casco industrie-units gebouwd, zeg maar lofts, waarbij de promotoren geen rekening houden met de EPB-eisen. De bouwheer, vaak een promotor van industrieel vastgoed, isoleert de caso-units niet of onvoldoende. Dat leidt bij de kopers vaak tot onaangename verrassingen én EPB-boetes.

Daarom zal de specifieke beschermingsregeling die nu al geldt als een particulier een appartement of een woning koopt van een vastgoedpromotor, gelden voor alle types gebouwen die door promotoren worden  gebouwd en verkocht.

Die specifieke beschermingsregeling houdt in dat de promotor verantwoordelijk blijft voor de naleving van de EPB-normen tenzij tegelijk aan drie voorwaarden is voldaan.

1. De promotor moet de aangifteplicht overdragen bij notariële akte.

2. Bij die akte moet een tussentijds verslag worden gevoegd en

3. De promotor stelt de koper alle gegevens ter beschikking zodat hij de aangifte kan opmaken. 

De nieuwe regels moeten vermijden dat de kopers van dergelijke lofts boetes krijgen, omdat het pand niet aan de strenge energieprestatienormen voldoet.

Deze regels zullen in werking treden op de eerste dag van de vierde maand die volgt op de maand van publicatie in het Belgisch Staatsbald. Zo krijgen de notarissen de gelegenheid om de lopende dossiers volgens de huidige regels af te handelen.

Bron: De Tijd (25 januari 2017)

Copyright ©2017 Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen