Vraag jouw infopakket aan

Benieuwd waarom zo'n 3.300 Oost-Vlaamse bouwbedrijven al voor Confederatie Bouw hebben gekozen?

Online trainingen

Volg onze online opleidingen, veilig vanuit je zetel of bureaustoel in je home office.Wekelijkse newsletter

Registreer nu gratis voor onze e-news
  • Eén keer per week, op dinsdagnamiddag
  • Alleen relevant nieuws voor de bouwsector
  • Meer dan 4.000 abonnees
  • Toch niks voor jou? Je schrijft eenvoudig weer uit

 
 

Zoeken

feb 20

Written by: AdminOostVlaanderen
20/02/2017 15:38  RssIcon

In samenwerking met de betrokkenen van de sector heeft de regering belangrijke maatregelen genomen om de sociale dumping in overheidsopdrachten te bestrijden.

Op vrijdag 17 februari meldt eerste minister Charles Michel dat de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit heeft goedgekeurd dat de algemene regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten vastlegt.

"
De praktijk leert ons dat sociale dumping vaak gebeurt
in lange onderaannemingsketens.
Door deze keten te beperken, pakken we het probleem
bij de kern aan.

Minister Borsus

De maatregelen zoals voorzien in het koninklijk besluit

  1. De beperking van de keten van onderaanneming tot drie niveaus (behoudens uitzonderingen) wanneer de opdracht wordt gegund aan een algemene aannemer (die daarna de verschillende posten verdeelt) en tot twee niveaus wanneer de opdracht al in percelen is verdeeld.

  2. Het verbod voor de onderaannemer om hun deel van de opdracht volledig in onderaanneming te geven.

  3. De verhoogde transparantie in de onderaannemingsketen.

  4. De verplichting voor de onderaannemers om de wet met betrekking tot de erkenning van aannemers na te leven.

  5. Het nagaan van het gebrek aan uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers.

Staatssecretaris voor fraudebestrijding Philippe De Backer is opgezet met dit akkoord omdat het perfect in de lijn ligt van het 'Plan voor eerlijke concurrentie': "Ik ben verheugd dat we opnieuw concrete stappen vooruit zetten in de strijd tegen de sociale dumping in de bouwsector. Alleen met resultaten op het terrein kunnen we het verschil maken. En onze al genomen acties werpen zijn vruchten af: vorig jaar zagen we, voor het eerst sinds lang, opnieuw een toename van 1600 extra Belgische jobs in de bouwsector."

Bron: premier.fgov.be

Copyright ©2017 Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen