Vraag uw infopakket aan

Benieuwd waarom meer dan 3.000 Oost-Vlaamse bouwbedrijven al voor Confederatie Bouw hebben gekozen?

Gratis e-news

Registreer nu gratis voor onze e-news
  • Eén keer per week, op dinsdagnamiddag
  • Alleen relevant nieuws voor de bouwsector
  • Meer dan 4.000 abonnees
  • U kunt altijd weer uitschrijven

 

Laatste nieuws

jun 30

Written by: AdminOostVlaanderen
30/06/2017 10:27  RssIcon

In de media is het stof stilaan gaan liggen rond het Gentse circulatieplan, maar voor vele ondernemers is en blijft het geen pretje om zich in de Gentse binnenstad te begeven. Daarom had Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen op 9 juni een constructief gesprek met bevoegd schepen Filip Watteeuw en de verantwoordelijken van het Gentse mobiliteitsplan.

De invoering van het circulatieplan in Gent zorgde meteen voor onrust bij heel wat ondernemers. Ook heel wat leden van Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen hadden hierover heel wat vragen... én opmerkingen.

In onze newsletter van dinsdag 23 mei peilden we naar uw ervaringen. De reacties waren talrijk en met die opmerkingen trok een delegatie van de Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen - onder het initiatief van de regioraad Gent - naar schepen Filip Watteeuw voor een constructief gesprek in het belang van onze vele leden.

Er circuleren nog heel wat misverstanden over het circulatieplan.

Bijvoorbeeld, voor dringende interventies mogen bedrijven zonder vergunning de zones in de Gentse binnenstad inrijden op voorwaarde dat het effectief om een dringende interventie gaat én dat ze er binnen de 24 uur melding van maken.

Filip Watteeuw, schepen voor Mobiliteit

 


Niet langer verplichte toegangspoorten

Het onderhoud met Stad Gent heeft al een eerst succes opgeleverd. Wie een vergunning heeft voor een autovrij gebied, heeft op vrijdag 30 juni bericht gekregen dat er een wijziging is doorgevoerd: er werd besloten dat vanaf 1 juli 2017 de verplichte toegangspoorten worden tenietgedaan. De vergunninghouder kan het autovrij gebied, waarvoor hij een vergunning heeft, nu binnenrijden langs de invalsweg die het meest geschikt is om de bestemming te bereiken.

De belangrijkste punten van het gesprek met Stad Gent op 9 juni

  • Stad Gent geeft toe dat het systeem van vergunningen te complex is. Ze zijn bereid om deze procedure te vereenvoudigen. Een van de mogelijke pistes is om bedrijven een aantal vergunningen toe te kennen zodat ze in het stadscentrum mogen rijden zonder telkens een nieuwe aanvraag te moeten doen. Wel moet er onderzocht worden of dit technisch mogelijk is.

  • Stad Gent overweegt om de verschillende vergunningen voor de vijf zones af te schaffen en naar één vergunning te gaan voor alle zones. De zones zelf afschaffen is alleen een optie als de zekerheid kan ingebouwd worden dat de doorgang alleen gebruikt gaat worden na de uitvoering van een werk of na het doen van een levering. Het is geen doorgaan an sich. Om dit te kunnen laten slagen moet de software aangepast worden en dat zou een probleem kunnen zijn. Bijkomend stelt het probleem van de huur- en leasingwagens, want die zijn niet direct aan een bedrijf gekoppeld.

  • De website voor het aanvragen van vergunningen en zo meer is te complex. Stad Gent zal onderzoeken om deze te vereenvoudigen en intuïtiever te maken.

  • Wat dringende interventies betreft blijken er wat misverstanden te bestaan. Zo is het perfect mogelijk om zonder vergunning de verschillende zones binnen te rijden op voorwaarde dat het om een dringende opdracht gaat én dat binnen de 24 uur de melding wordt gedaan.

  • Naast het mogen binnenrijden is het parkeren ook een vaak terugkerende vorm van irritatie. Dit is echter de bevoegdheid van de politie. Schepen Watteeuw heeft beloofd om dit te bespreken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor bouwbedrijven die werkzaam zijn in de stad.

Let op: bovenstaande punten zijn nog géén uitgevoerde beslissingen. Dit zijn aandachtspunten die werden aangebracht door onder andere uw confederatie en waar Stad Gent oren naar heeft om aan te pakken.

Laat Stad Gent weten wat ú prioritair vindt.

Copyright ©2017 Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen

Zoeken