Vraag jouw infopakket aan

Benieuwd waarom meer dan 3.000 Oost-Vlaamse bouwbedrijven al voor Confederatie Bouw hebben gekozen?

Gratis e-news

Registreer nu gratis voor onze e-news
  • Eén keer per week, op dinsdagnamiddag
  • Alleen relevant nieuws voor de bouwsector
  • Meer dan 4.000 abonnees
  • U kunt altijd weer uitschrijven

 
 

Laatste nieuws

sep 12

Written by: AdminOostVlaanderen
12/09/2018 9:16  RssIcon

Confederatie Bouw ziet goede en minder goede maatregelen in het investeringspact dat premier Charles Michel op dinsdagochtend 11 september voorstelde.


Eerste minister Charles Michel stelde op dinsdag 11 september zijn investeringspact voor. Een pact dat gerust ambitieus mag genoemd worden, al kan het de Confederatie Bouw niet over de hele lijn bekoren. Positief is dat er drie à vier miljard euro wordt uitgetrokken voor nieuwe onderwijsinfrastructuur - zowel in basis-, middelbaar als hoger onderwijs. Ook toe te juichen is de enveloppe van 17 miljard euro die gebruikt zal worden om overheidsgebouwen energie-efficiënter te maken via grondige renovaties. Beide investeringen (in onderwijsinfrastructuur en overheidsgebouwen) betekenen goed nieuws voor de bouwsector.

   17   

Ook toe te juichen is de 17 miljard euro die gebruikt zal worden om overheidsgebouwen energie-efficiënter te maken via grondige renovaties.

 


positie als logistieke hub dreigt verloren te gaan

In het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen staat verder dat het de bedoeling is om de mobiliteit in ons land weer vlot te trekken. Met de voorziene 22 tot 27 miljard voor mobiliteit en infrastructuurwerken voor de periode 2019-2030, waarvan de hoofdmoot gaat naar openbaar vervoer, vreest de Confederatie dat dit allerminst zal volstaan.
   "Terwijl er in heel het land nood is aan grondige infrastructuurwerken voor een betere mobiliteit, wordt daar te weinig werk van gemaakt in dit pact", zegt Robert de Muêlenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Gezien de vele nodige aanpassing- en verbeteringswerken aan wegen, tunnels, bruggen en openbaar vervoer is dat bedrag sowieso onvoldoende om de verschillen met onze buurlanden, die de laatste jaren wél investeerden in hun infrastructuur, weg te werken. Ons land bengelde de laatste jaren als laatste in de Europese rangschikking wat betreft investeringen in mobiliteit, terwijl een vlottere mobiliteit essentieel is voor onze groei en welvaart. Nu riskeert België zijn positie als logistieke hub te verliezen.

"We mogen niet vergeten dat het investeringsniveau in ons land al sinds de jaren tachtig erg laag is", zegt Robert de Muêlenaere. "Gemiddeld wordt er in België 2,4 procent van het bruto binnenlands product (BBP) geïnvesteerd, terwijl het Europees gemiddelde drie procent bedraagt en onze buurlanden Nederland en Frankrijk nog beter doen met 3,8 procent van hun BBP dat geïnvesteerd wordt in hun eigen economie. In die zin is het investeringspact zeker een stap in de goede richting."
 

Copyright ©2018 Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen

Zoeken