Vraag jouw infopakket aan

Benieuwd waarom meer dan 3.000 Oost-Vlaamse bouwbedrijven al voor Confederatie Bouw hebben gekozen?

Gratis e-news

Registreer nu gratis voor onze e-news
  • Eén keer per week, op dinsdagnamiddag
  • Alleen relevant nieuws voor de bouwsector
  • Meer dan 4.000 abonnees
  • U kunt altijd weer uitschrijven

 
 

Laatste nieuws

feb 7

Written by: AdminOostVlaanderen
7/02/2019 9:36  RssIcon

De Confederatie Bouw maakte tijdens een persconferentie op woensdag 5 februari de balans op van de bouwsector en woningmarkt. Daarnaast brak gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere een lans voor het versneld energie-efficiënt maken van het woningpark


De bouw stelt het goed: het aantal bouwwerken nam vorig jaar met 2 à 2,5 procent toe en die tendens lijkt, in iets mindere mate, aan te houden: een groei van 1,5 à 2 procent voor dit jaar. De orderboeken van bouwbedrijven zijn gemiddeld voor meer dan zes maanden; het beste resultaat in 10 jaar. Daarnaast is de bouwsector een belangrijke speler in het hele klimaatdebat en schuift daarvoor graag verschillende maatregelen naar voren, zoals het uitbreiden van de bedrijfswagen naar een wagen- of bouwbudget.


     
 
    TL;DR  
         


Orderboeken gemiddeld voor meer dan 6 maanden gevuld; record in 10 jaar   


Voorspelde groei in de bouw voor 2019: 1,5 à 2 procent  

 
Alleen in Vlaanderen stijgende woning- en appartementenbouw  
      Keuze voor bedrijfswagen óf wagen- en bouwbudget
 
      Verdere digitalisering bouwsector kan bouwkost laten dalen
 
     
 

Ondanks een zekere afkoeling van de economie is het ondernemersvertrouwen in de bouw nog steeds groot. Niet onbegrijpelijk, vermits het werkvolume in de sector er in 2018 met 2 à 2,5% op vooruitging en de prognoses voor 2019 uitgaan van een stijging met 1,5 à 2%. Bovendien hebben bouwbedrijven momenteel bestellingen genoeg om meer dan 6 maanden verder te kunnen. De werkgelegenheid in de bouw nam tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018 toe met bijna 3.000 (1.800 werknemers en 1.100 zelfstandigen). En toch laat de krapte op de arbeidsmarkt zich ook voelen in de sector: aan het einde van het derde kwartaal van 2018 stonden er 16.500 vacatures open. Dat tekort aan arbeidskrachten zorgt voor een rem op de activiteiten van heel wat bouwbedrijven.

Meer woningen gebouwd, maar alleen in Vlaanderen

In 2018 werden er zo’n 59.000 nieuwe woningen en appartementen gebouwd. Dat zijn er 15% meer dan in 2017. Nochtans doet die stijging zich enkel voor in Vlaanderen. Dat heeft te maken met het anticipatie-effect op de verstrenging van de energienorm in Vlaanderen (die inging op 1 januari 2018). In Wallonië daalde de nieuwbouw van huizen en appartementen met 5%, in Brussel zelfs met een kwart. Het aantal infrastructuurwerken nam in 2018 dan weer met 10% toe.
Dat is 
voor een groot stuk het gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en de intensifiëring van de werken aan de Brusselse metro.

Bouwprijs steeg met 3,6 procent

In 2018 steeg de bouwkost met 3,6%, meer dan de inflatie die 2,1% bedroeg. Dat heeft uitsluitend te maken met de scherpe stijging van de kost van bouwmaterialen (5,6%). Die stijging van de bouwkost is uitzonderlijk. Normaal volgt die de evolutie van de inflatie. Wat de kost in 2019 betreft zal die grotendeels afhangen van de evolutie van de materiaalprijzen.


Wagen- en bouwbudget

80 procent van ons woningpark dateert van voor 1985 en is dus niet energie-efficiënt uitgerust. Het gaat in totaal om 5,5 miljoen woningen en die zijn goed voor 40% van alle uitstoot van broeikasgassen. Die oudere woningen zijn met andere woorden stevige vervuilers. Het probleem is dat de verwachte economische groei het komend decennium eerder laag zal zijn en dus de koopkracht ook maar beperkt zal toenemen. Er zal met andere woorden creatief omgesprongen moeten worden met de middelen om die nodige energietransitie te verwezenlijken.

De 
Confederatie Bouw stelt vier concrete maatregelen voor die daarbij moeten helpen. Een eerste betreft het wagen- en bouwbudget. Werknemers die een bedrijfswagen hebben of normaal zouden krijgen in hun verloningspakket moeten de keuze krijgen tussen een wagen- of een bouwbudget. Met dat laatste budget, dat fiscaal even voordelig is voor werkgever en werknemer als het regime van de bedrijfswagens, kunnen werknemers een huis energiezuinig bouwen of renoveren. Op die manier wordt ons woningpark versneld duurzamer qua energieverbruik. Om die doelstelling te bereiken, pleit de Confederatie Bouw ook nog voor een veralgemening in heel België van de 6% btw op sloop en heropbouw en het systematisch instellen van een ecovriendelijke hypotheek.


Sector vol oplossingen

Ook de bouw zelf neemt haar verantwoordelijkheid en schuift een aantal maatregelen naar voren die huizen en gebouwen op het vlak van energie-uitstoot een pak duurzamer moeten maken. Zo maakt de bouw zich sterk dat bovenstaande maatregelen ervoor zorgen dat elk jaar 2,5% van het woningpark zal worden gerenoveerd in plaats van 0,6% nu.
Daarnaast maakt de sector zich ook sterk dat de digitalisering van de sector ervoor zal zorgen dat de bouwkost kan dalen.

Bron: persbericht Confederatie Bouw
 

Copyright ©2019 Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen

Zoeken