Vraag jouw infopakket aan

Benieuwd waarom zo'n 3.300 Oost-Vlaamse bouwbedrijven al voor Confederatie Bouw hebben gekozen?

Wekelijkse newsletter

Registreer nu gratis voor onze e-news
  • Eén keer per week, op dinsdagnamiddag
  • Alleen relevant nieuws voor de bouwsector
  • Meer dan 4.000 abonnees
  • Toch niks voor jou? Je schrijft eenvoudig weer uit

 
 

Zoeken

Laatste nieuws

mei 9

Written by: AdminOostVlaanderen
9/05/2019 16:58  RssIcon

Bedrijfswagen uitbreiden tot wagen- en woonbudget is 100% logische keuze


De Confederatie Bouw is zeer tevreden dat federaal vicepremier en MR-kopstuk Didier Reynders zich resoluut schaart achter een voorstel van de sectororganisatie, namelijk om het budget dat besteed wordt aan bedrijfswagens uit te breiden tot een wagen- en woonbudget. Met dat budget, dat fiscaal even voordelig moet zijn voor werkgever en werknemer als het regime van de bedrijfswagens, kunnen werknemers een huis energiezuinig bouwen of renoveren.

Federaal vicepremier Didier Reynders pleit er vandaag in de Sudpressekranten voor om het budget voor bedrijfswagens ook te kunnen gebruiken voor huisvesting. Dat voorstel formuleerde de Confederatie Bouw eerder dit jaar en kreeg ook een prominente plaats in het memorandum voor de federale verkiezingen en de vele politieke gesprekken die de sectororganisatie de afgelopen voerde.

Bedrijfswagen inruilen voor wagen- of bouwbudget

Volgens het federaal Planbureau kosten de bedrijfswagens de staat jaarlijks 1,9 miljard euro aan fiscale voordelen. Concreet subsidieert de overheid hiermee de stedelijke exodus, terwijl kleiner wonen en verstedelijking net twee tendensen zijn die aan belang winnen. Een deel van die 1,9 miljard euro kan elk jaar veel beter geïnvesteerd worden in het energiezuinig maken van ons woning- en gebouwenpark. Daarom stelt de Confederatie Bouw voor om werknemers die een bedrijfswagen hebben of normaal zouden krijgen in hun verloningspakket de keuze te laten tussen een wagen- of een bouwbudget. Met dat laatste budget, dat fiscaal even voordelig is voor werkgever en werknemer als het regime van de bedrijfswagens, kunnen werknemers een huis energiezuinig bouwen of renoveren. Op die manier wordt ons woningpark versneld duurzamer qua energieverbruik. 
Dat bouwbudget is bovendien een absolute troef voor jonge werknemers, die vaak geen baat hebben bij een bedrijfswagen, maar wel eerder graag ondersteund worden bij het (ver)bouwen van een woonst. Daarnaast blijft voor de werkgevers de loonkost evenzeer getemperd, ongeacht of de werknemer kiest voor een wagenbudget of een bouwbudget.

Bron: persbericht Confederatie Bouw


 

Copyright ©2019 Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen