Vraag jouw infopakket aan

Benieuwd waarom ruim 3.200 Oost-Vlaamse bouwbedrijven al voor Confederatie Bouw hebben gekozen?

Gratis e-news

Registreer nu gratis voor onze e-news
  • Eén keer per week, op dinsdagnamiddag
  • Alleen relevant nieuws voor de bouwsector
  • Meer dan 4.000 abonnees
  • Toch niks voor jou? Je schrijft eenvoudig weer uit

 
 

Zoeken

Laatste nieuws

mei 22

Written by: AdminOostVlaanderen
22/05/2019 10:11  RssIcon

De Confederatie Bouw en de Federatie van de Belgische Bouwmaterialen Producenten (BMP) bezochten de voorbije maanden verschillende politieke partijen met een gemeenschappelijk memorandum


De afgelopen maanden bezochten de Confederatie Bouw en de BMP verschillende politieke partijen met een gemeenschappelijk memorandum, met daarin drie kernprioriteiten voor de volgende federale regering:


     
 


De overheidsinvesteringen substantieel optrekken  


De gezinsinvesteringen ondersteunen voor de bouw en/of renovatie van woningen  

 
De arbeidsmarkt grondig bijsturen  
     
 

België investeert nu 2,3% van het BBP, terwijl het Europees gemiddelde 3 procent bedraagt. Bovendien heeft de overheid decennialang ondergeïnvesteerd, waardoor er nu meer dan ooit een inhaaloperatie nodig is. Daarom vragen de Confederatie Bouw en de BMP de volgende regering om resoluut te kiezen voor een ambitieuze investeringsnorm van 5 procent. Op die manier kan heel wat verouderde infrastructuur, van wegen tot openbaar vervoer en gebouw, eindelijk aangepakt worden.
   "Bovendien kan de klimaatstrijd niet gewonnen worden zonder een energiezuinig woningbestand en gebouwenpark. Dat geldt zeker ook voor overheidsgebouwen", zeggen Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder Confederatie Bouw, en Philippe Callewaert, secretaris-generaal van de BMP.

De infrastructuur en de overheidsinvesteringen moeten immers overeenstemmen met de economische en sociale ambities van het land. Het nationaal investeringspact dat in september 2018 voorgesteld werd, kan hiervoor een aanzet vormen, maar vraagt vooral om een concrete omzetting van woorden in daden.Het is een topprioriteit om gezinsinvesteringen te ondersteunen voor het bouwen en/of renoveren van een woning
Het opnieuw op gang trekken van overheidsinvesteringen is ook nodig om de energetische transformatie van overheidsgebouwen allerhande te realiseren. Nu zijn nog te veel publieke gebouwen energieverslinders en stevige uitstoters. Op dat vlak kunnen er op korte termijn stevige winsten geboekt worden, die in de klimaatstrijd ook eenvoudigweg nodig zijn. Om dezelfde redenen vinden beide organisaties het ook een topprioriteit om de gezinsinvesteringen te ondersteunen wanneer gezinnen een woning bouwen en/of renoveren. Een cruciale maatregel daarbij is de uitbreiding van het verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. Dat tarief geldt nu in 32 stedelijke gebieden, maar moet veralgemeend worden naar heel het land.
   "De meeste partijen zijn het daarmee eens en er liggen concrete wetsvoorstellen op tafel. Die ingreep in de woonfiscaliteit moet er nu snel komen", aldus de Mûelenaere en Callewaert.

In dezelfde optiek vragen de Confederatie Bouw en de BMP verdere belastingvoordelen voor energiebesparende of milieuvriendelijke werkzaamheden. Verder moet ook de belastingdruk op onroerende goed, momenteel een van de hoogste in Europa, omlaag en moeten investeringen in huurwoningen gestimuleerd worden.


Reboot arbeidsbeidsmarkt

Tot slot vragen beide organisaties om een duidelijke 'reboot' van de arbeidsmarkt. De mismatch tussen werkzoekenden en werkgevers met openstaande vacatures moet weggewerkt worden. Heel wat vacatures in de bouwsector vragen weinig of geen kwalificaties, noch ervaring en toch verloopt de instroom uiterst moeilijk.
   "Heel wat bouwondernemingen hebben afgelopen zondag van Open Wervendag gebruik gemaakt om hun aanbiedingen in de verf te zetten. Het huidig tekort aan arbeidskrachten in onze sector is echt ongezien", verduidelijkt de Mûelenaere.
Een sterkere activering en de uitbouw van duaal leren zijn dan ook twee topprioriteiten voor de Confederatie Bouw en de BMP.

Bron: persbericht Confederatie Bouw


 

Copyright ©2019 Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen