Vraag jouw infopakket aan

Benieuwd waarom zo'n 3.400 Oost-Vlaamse bouwbedrijven al voor Confederatie Bouw hebben gekozen?

 

Online trainingen

Volg onze online opleidingen, veilig vanuit je zetel of bureaustoel in je home office.Wekelijkse newsletter

Registreer nu gratis voor onze e-news
  • Eén keer per week, op dinsdagnamiddag
  • Alleen relevant nieuws voor de bouwsector
  • Meer dan 4.000 abonnees
  • Toch niks voor jou? Je schrijft eenvoudig weer uit

 
 

Zoeken

jul 8

Written by: AdminOostVlaanderen
8/07/2020 9:20  RssIcon

Uit een enquête van de Confederatie Bouw blijkt dat de helft van de aannemers beducht is voor een jaareinde met veel minder activiteit. "Er komen amper nieuwe opdrachten", verzucht Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

 

     


Bij 7 op de 10 bouwbedrijven is het zakencijfer momenteel negatief, zo blijkt uit een enqûete van de Confederatie Bouw waar 553 bouwondernemingen aan hebben deelgenomen. De helft van de aannemers (49%) verwacht tegen het einde van het jaar veel minder activiteit. "Nu worden de orderboeken afgewerkt, die voor de crisis goed gevuld waren. Maar nieuwe opdrachten komen er amper bij," weet Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. "Zonder ondersteunend beleid verzeilt onze sector vanaf het najaar in een diepe crisis."

Bij 46% van de bouwbedrijven zijn de orderboeken momenteel al minder dan 3 maanden gevuld, zo blijkt uit onderzoek van de Confederatie Bouw waar 553 bouwfirma's aan deelnamen. Bovendien verwacht de helft dat de activiteit de komende maanden veel minder zal zijn dan normaal. Daarnaast is bij 69% van de aannemers het zakencijfer momenteel negatief. De belangrijkste hinderpalen hiervoor zijn de nog steeds geldende sociale afstand op werven (39%), de verminderde vraag vanuit de markt (35%) en de beschikbaarheid van leveranciers (19%).


Ook op middellange termijn verwacht de sector weinig goeds. 4 op de 10 aannemers denken dat 2021 even slecht zal zijn als 2020, 3 op de 10 gaan uit van een nog slechter jaar, terwijl 6% vreest voor een ronduit rampzalig 2021. Het is dan op zich weinig verrassend dat 3,1% van de bouwondernemingen voor een faillissement vreest de komende maanden. Een vijfde - 21,7% - denkt personeel te moeten afdanken tegen eind dit jaar.

Robert de Mûelenaere: "Het vertrouwen van onze sector is op een aantal maanden tijd compleet afgebrokkeld. Dat er geen federaal relancebeleid voor de bouw is uitgewerkt, heeft daar natuurlijk ook voor een groot stuk mee te maken. De federale regering had moeten kiezen voor een beleid dat de investeringen aanmoedigt van gezinnen, bedrijven en overheden in allerlei bouwprojecten ddie op heel wat beleidsvlakken een effect hebben: wonen, energie- en milieuefficiëntie, stedelijke vernieuwing, mobiliteit en diens meer." De Confederatie Bouw zal blijven ijveren voor een pakket maatregelen, zoals een tijdelijke btw-verlaging naar 6% op nieuwbouw, de veralgemening van 6% btw voor sloop-heropbouw, groene leningen en overheidsinvesteringen via het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen.

 

     
 

Copyright ©2020 Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen