Vraag jouw infopakket aan

Benieuwd waarom zo'n 3.300 Oost-Vlaamse bouwbedrijven al voor Confederatie Bouw hebben gekozen?

Online trainingen

Volg onze online opleidingen, veilig vanuit je zetel of bureaustoel in je home office.Wekelijkse newsletter

Registreer nu gratis voor onze e-news
  • Eén keer per week, op dinsdagnamiddag
  • Alleen relevant nieuws voor de bouwsector
  • Meer dan 4.000 abonnees
  • Toch niks voor jou? Je schrijft eenvoudig weer uit

 
 

Zoeken

jan 22

Written by: AdminOostVlaanderen
22/01/2016 16:47  RssIcon

De nieuwe kilometerheffing gaat vanaf 1 april 2016 in voege in de drie gewesten van ons land en is van toepassing voor de eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa zwaarder dan 3,5 ton. Maar hoe moet u de meerkost berekenen om door te rekenen aan uw klant?

Sinds 19 januari 2016 zijn de parameters, om de heffing te kunnen berekenen, gekend. De meerkost die door de kilometerheffing zal ontstaan is moeilijk te berekenen omdat diverse factoren, die niet gelijk zijn voor alle aannemers noch voor alle werven, de berekening beïnvloeden.

Voorzichtige berekeningen wijzen op een gemiddelde verhoging van de vervoerkosten met 0,2 procent.

Voor prijzen die vastgesteld worden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt de kilometerheffing geacht in de prijs inbegrepen te zijn.

Maar wat met prijzen vóór die publicatie?

Wat moet er gebeuren met de prijzen die vastgelegd zijn voor die publicatie in het Belgisch Staatsblad? Kan de aannemer deze meerkost - die niet inbegrepen is in zijn prijs aangezien hij die nog niet kon berekenen - doorrekenen aan zijn opdrachtgever?

  • Voor private opdrachten kan de doorrekening alleen als het contract of de algemene voorwaarden van de aannemer dit voorzien. Een clausule m.b.t. onvoorziene omstandigheden of een herzieningsclausule waarin het element 'heffing' begrepen is, maakt de doorrekening mogelijk.

  • Voor overheidsopdrachten voorziet artikel 56/1 AUR (KB 14.01.2013) dat wijzigingen in heffingen aanleiding geven tot een bijzonder prijsherziening als die:

a - een weerslag hebben op het bedrag van de opdracht en
b - niet voorkomen in de prijsherzieningsformule die van toepassing is voor de opdracht

De aannemer dient dan aan te tonen dat hij werkelijk de door hem gevorderde bijkomende lasten heeft gedragen en dat deze betrekking hebben op prestaties die verband houden met de uitvoering van de opdracht. De verzoeken tot betaling of tot terugbetaling wegens de voormelde wijzigingen van de heffingen moet, op straf van verval, worden ingediend ten laatste de negentigste dag volgend op de datum van de voorlopige oplevering van de werken.

Leer meer over de nieuwe kilometerheffing met onze infoavond.