Vraag jouw infopakket aan

Benieuwd waarom ruim 3.200 Oost-Vlaamse bouwbedrijven al voor Confederatie Bouw hebben gekozen?

Gratis e-news

Registreer nu gratis voor onze e-news
  • Eén keer per week, op dinsdagnamiddag
  • Alleen relevant nieuws voor de bouwsector
  • Meer dan 4.000 abonnees
  • Toch niks voor jou? Je schrijft eenvoudig weer uit

 
 

Zoeken

Laatste nieuws

By admin oost-vlaanderen on 23/09/2019 13:35

180 fiscaal gunstige overuren zónder aanwezigheidsregistratie

By admin oost-vlaanderen on 24/05/2019 8:21

Investeren in bij- of herscholing is cruciaal om competente werknemers te hebben, en met een scholingsbeding voorkomt u dat een concurrent met uw net opgeleide werknemer gaat lopen

By admin oost-vlaanderen on 3/05/2019 10:39

De Confederatie Bouw geeft een overzicht van een aantal sociale en fiscale maatregelen die de voorbije weken werden goedgekeurd

By admin oost-vlaanderen on 11/04/2019 7:42

Het Vakantiefonds Bouw betaalt op donderdag 20 juni 2019 het vakantiegeld 2019 uit aan de bouwvakarbeiders

By admin oost-vlaanderen on 5/04/2019 14:19

Afgelopen nacht keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat een vrijstelling geeft voor het doorstorten van bedrijfsheffing voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat

By admin oost-vlaanderen on 1/04/2019 9:10

Vanaf maandag 1 april 2019 zullen de leveranciers van beton moeten voorkomen in de werfmelding.

By admin oost-vlaanderen on 27/03/2019 9:02

Confederatie Bouw dringt aan op snelle uitvoering van aantal maatregelen uit Plan Eerlijke Concurrentie

By admin oost-vlaanderen on 20/03/2019 10:33

Confederatie Bouw tevreden dat Kamercommissie licht op groen zet voor loonlastenverlaging ploegenarbeid op werven

By admin oost-vlaanderen on 14/03/2019 10:39

Uitstekend dat omscholing fiscaal wordt aangemoedigd

By admin oost-vlaanderen on 6/03/2019 14:00

Veel minder SWT in de bouw, maar dat leidt niet tot meer arbeidsongeschiktheid

By admin oost-vlaanderen on 4/03/2019 11:20

De Groep van Tien sloot op dinsdag 26 februari een ontwerp van interprofessioneel akkoord

By admin oost-vlaanderen on 4/02/2019 10:50

De cao 'Opleiding' in het paritair comité 200 is met een jaar verlengd nadat overleg over een nieuwe cao op niks uitdraaide

By admin oost-vlaanderen on 21/01/2019 12:33

Het ABVV organiseert op maandag 4 februari een vakbondsactie in Brussel

By admin oost-vlaanderen on 11/01/2019 9:50

De sociale inspectiediensten organiseren op donderdag 21 maart flitscontroles in de elektrotechnische en bouwsector

By admin oost-vlaanderen on 26/11/2018 8:46

Sociale fraude bouw wordt stapsgewijs aangepakt, maar een gelijk speelveld is nog lang niet in zicht

By admin oost-vlaanderen on 20/09/2018 13:58

Sociaal inspecteurs van de RVA zullen op verschillende bouwplaatsen in ons land een flashcontrole 'Tijdelijke werkloosheid' organiseren in de week van 24 tot en met 30 september.

By admin oost-vlaanderen on 14/09/2018 16:09

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB organiseert een vakbondsactie in Brussel.

By admin oost-vlaanderen on 2/07/2018 11:14

De vakantiekalender bouw 2019 en 2020 voor de provincie Oost-Vlaanderen en de kantons Hamme en Lokeren, is gepubliceerd.

By admin oost-vlaanderen on 20/04/2018 13:01

Vrijdag 25 mei 2018 staat ongetwijfeld al met rood omcirkeld in uw agenda, want dan gaat de beruchte GDPR-wetgeving in voege. Maar diezelfde dag verandert ook de zogenaamde camerawet.

By admin oost-vlaanderen on 16/04/2018 15:09

Op 1 mei wijzigen de opzeggingstermijnen in geval de opzegging door de werkgever gebeurt tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst.

By admin oost-vlaanderen on 27/03/2018 8:32

Op vrijdag 23 maart is in het parlement de relancewet goedgekeurd.

By admin oost-vlaanderen on 3/08/2017 15:36

De sociale partners van de bouwsector hebben een akkoord bereikt over de vakantieregeling voor 2018 in Oost-Vlaanderen.

By admin oost-vlaanderen on 20/06/2017 13:58

Wat kunt u als werkgever doen om uw werknemers te beschermen wanneer het kwik de hoogte ingaat?

By admin oost-vlaanderen on 16/06/2017 9:06

De sociale partners hebben op woensdag 14 juni een ontwerpakkoord bereikt voor de jaren 2017 en 2018. Dit akkoord wordt nu aan de verschillende instanties voorgelegd met de bedoeling het akkoord op 29 juni te bekrachtigen.

By admin oost-vlaanderen on 8/05/2017 14:48

Op donderdag 22 juni 2017 wordt het vakantiegeld 2017 van de bouwvakarbeiders uitbetaald.

By admin oost-vlaanderen on 10/03/2017 12:55

Op initiatief van de staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude werden 2 nieuwe apps ontwikkeld. Met deze apps kan een Belgische aannemer onmiddellijk zien of de binnen- of buitenlandse aannemers of werkkrachten wel in orde zijn met de sociale wetgeving. Beide applicaties zijn operationeel sinds woensdag 8 maart.

By admin oost-vlaanderen on 10/03/2017 11:00

Op donderdag 16 maart 2017 zullen de inspectiediensten een zogenaamde flitscontrole houden in de elektrotechnische sectoren. De flitscontrole is een aangekondigde controle op de arbeidsreglementering en de sociale wetgeving.

By admin oost-vlaanderen on 20/02/2017 15:38

In samenwerking met de betrokkenen van de sector heeft de regering belangrijke maatregelen genomen om de sociale dumping in overheidsopdrachten te bestrijden.

By admin oost-vlaanderen on 27/01/2017 11:18

Op dinsdag 20 december 2016 was de nieuwe hoofdelijke aansprakelijkheid een feit. Toen verscheen de wet van 11 december 2016, die de Europese Richtlijn van 15 mei 2014 omzet in Belgisch recht, in het Belgisch Staatsblad: de Handhavingsrichtlijn van de Detacheringsrichtlijn. De nieuwe regeling trad in werking op 30 december 2016.

By admin oost-vlaanderen on 13/01/2017 12:39

De Groep van Tien bereikte op woensdag 11 januari 2017 een consensus over het Interprofessioneel Akkoord (IPA). Daarin worden onder andere afspraken gemaakt over de maximale loonstijgingen voor de periode 2017-2018.

By admin oost-vlaanderen on 2/12/2016 12:41

De e-Box is een beveiligde elektronische brievenbus die de instellingen van de sociale zekerheid toelaat documenten en meldingen aan ondernemingen door te geven. Het gebruik van deze e-Box is verplicht vanaf 1 januari 2017.


By admin oost-vlaanderen on 2/12/2016 11:31

De socialezekerheidsdienst voor zelfstandigen is bezig een database op te stellen van alle Belgische werkende vennoten. Met het register moet de inspectie schijnzelfstandigen kunnen opsporen.

By admin oost-vlaanderen on 3/10/2016 18:24

Op vrijdag 7 oktober zullen er op verschillende plaatsen in het land doelgerichte sectoriële acties georganiseerd worden. Een week later organiseert het ACV bouw- industrie & energie een nationale werfdag.

By admin oost-vlaanderen on 12/09/2016 10:29

Op donderdag 29 september is er een nationale manifestatie gepland in Brussel dat is gedekt door een stakingsaanzegging.

By admin oost-vlaanderen on 12/09/2016 8:35

Het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector is al een aantal jaren aan het dalen. Goed nieuws, natuurlijk, maar elk ongeval is er uiteraard een te veel. Daarom blijven veiligheidsopleidingen voor de bouw van cruciaal belang.

By admin oost-vlaanderen on 11/07/2016 12:46

De vakantiekalender 2017 voor de bouwsector in Oost-Vlaanderen is bekend.

By admin oost-vlaanderen on 8/07/2016 9:00

In de strijd tegen sociale fraude vraagt Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen aan lokale overheden om te eisen dat onderaannemers ook erkend zijn.

By admin oost-vlaanderen on 8/07/2016 8:50

De federale regering werft op dit ogenblik zesennegentig bijkomende controleurs aan in de strijd tegen sociale dumping.

By admin oost-vlaanderen on 4/07/2016 11:28

Sinds vrijdag 1 juli 2016 zijn er nieuwe doelgroepenkortingen in Vlaanderen.

By admin oost-vlaanderen on 18/04/2016 10:08

Een jonge, nieuwe arbeider aanwerven zonder al te veel ervaring? Je bent misschien sceptisch, maar via het initiatief 'BouwIngroeiBaan' krijg je praktische én financiële steun om een gemotiveerde jongere toch aan te werven.

By admin oost-vlaanderen on 14/04/2016 13:54

Op donderdag 23 juni 2016 wordt het vakantiegeld 2016 van de werknemers uit de bouwsector uitbetaald.

By admin oost-vlaanderen on 11/04/2016 12:16

Het ziekteverzuim zit sinds 2008 in stijgende lijn. Met deze 6 tips kunt u preventieve maatregelen nemen.

By admin oost-vlaanderen on 24/03/2016 11:38

Voor de werknemers die hun arbeidsovereenkomst als gevolg van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 niet hebben kunnen uitvoeren, kan een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingediend.

By admin oost-vlaanderen on 7/10/2015 11:12

Op maandag 5 oktober 2015 ging het meldpunt sociale fraude van start. Bart Tommelein, staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude, wil zo alle meldingen centraliseren.

By admin oost-vlaanderen on 10/09/2015 10:04

Het ACV Bouw-Industrie & Energie organiseert op vrijdag 25 september 2015 een 'nationale werfdag' om werknemers te informeren.

By admin oost-vlaanderen on 16/02/2015 11:34

Op woensdag 11 februari 2015 startte Bart Tommelein, staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude, het rondetafelgesprek op met de sociale partners uit de bouw. "De strijd tegen sociale fraude is een gezamenlijke strijd van werkgevers, vakbonden en regering. Ik ben hoopvol dat we snel tot concrete resultaten zullen komen."

By admin oost-vlaanderen on 28/10/2014 16:03
De sociale partners in de bouwsector hebben een nieuwe vakantiekalender voor 2015 goedgekeurd.