You are using an unlicensed and unsupported version of DotNetNuke Professional Edition. Please contact sales@dnncorp.com for information on how to obtain a valid license.

Vraag jouw infopakket aan

Benieuwd waarom zo'n 3.300 Oost-Vlaamse bouwbedrijven al voor Confederatie Bouw hebben gekozen?

Online trainingen

Volg onze online opleidingen, veilig vanuit je zetel of bureaustoel in je home office.Wekelijkse newsletter

Registreer nu gratis voor onze e-news
  • Eén keer per week, op dinsdagnamiddag
  • Alleen relevant nieuws voor de bouwsector
  • Meer dan 4.000 abonnees
  • Toch niks voor jou? Je schrijft eenvoudig weer uit

 
 

Zoeken

By admin oost-vlaanderen on 9/07/2020 13:16

Vanaf maandag 13 juli is de werkgever verplicht de werknemer in kennis te stellen wanneer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht corona

By admin oost-vlaanderen on 3/07/2020 8:09

De start van het bouwverlof vieren, is bij veel bouwbedrijven een fijne traditie. Ook dit jaar kan het, maar dan wel onder strikte voorwaarden

By admin oost-vlaanderen on 26/06/2020 13:12

Een bouwbedrijf dat werknemers tijdelijk werkloos wil maken omwille van de hitte kan dat nog niet per halve dag doen. Dat wil de Confederatie Bouw graag anders zien

By admin oost-vlaanderen on 16/06/2020 8:02

De plenaire vergadering van de Kamer heeft unaniem een aangepast wetsvoorstel aangenomen inzake de schorsing van de opzegtermijnen bij tijdelijke werkloosheid overmacht ingevolge de coronacrisis

By admin oost-vlaanderen on 15/06/2020 8:44

Confederatie Bouw waarschuwt voor een stevige daling van de activiteit in 2021, nu de superkern op vrijdag 12 juni geen specifieke maatregelen heeft genomen om de bouw vooruit te helpen

By admin oost-vlaanderen on 11/06/2020 8:14

De superkern heeft afgelopen weekend beslist om enkele regelingen te verlengen tot 31 augustus 2020. De vereenvoudigde regeling van tijdelijke werkloosheid zelfs tot het einde van het jaar voor sectoren in moeilijkheden

By admin oost-vlaanderen on 10/06/2020 8:38

De lonen van de arbeiders PC 124 verhogen op 1 juli 2020

By admin oost-vlaanderen on 8/06/2020 8:01

Om de ineengestorte nieuwbouwsector te ondersteunen had de Confederatie Bouw voor een verlaging van de btw gepleit: van 21 naar 6% op een schijf van 60.000 euro

By admin oost-vlaanderen on 2/06/2020 9:55

In het relanceplan van de Confederatie Bouw staan een arsenaal aan maatregelen dat onze samenleving een hele stap vooruit laat zetten

By admin oost-vlaanderen on 27/05/2020 7:49

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een nieuwe versie van zijn attest van internationale verplaatsing gepubliceerd

By admin oost-vlaanderen on 26/05/2020 11:43

De vakantiekalender bouw voor 2021 in Oost-Vlaanderen is bekend

By admin oost-vlaanderen on 19/05/2020 13:00

De COVID-19-pandemie zal al bij al weinig gevolgen hebben voor de jobs in de bouw

By admin oost-vlaanderen on 18/05/2020 15:27

Wat kan u als bouwbedrijf doen om uw liquiditeit op orde te houden in deze bijzondere tijden?

By admin oost-vlaanderen on 18/05/2020 15:22

Hoe voer ik veilig bouwwerkzaamheden uit in tijden van COVID-19? En welke preventiemaatregelen neem ik?

By admin oost-vlaanderen on 15/05/2020 9:45

De Confederatie Bouw is ontstemd over het wetsvoorstel dat op woensdag 13 mei in de Kamercommissie Sociale Zaken is aangenomen om de opzegtermijnen, gegeven door de werkgever, te schorsen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de coronacrisis, en dit met retroactieve werking vanaf 1 maart 2020

By admin oost-vlaanderen on 12/05/2020 8:32

Wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor de jaarlijkse vakantie?

By admin oost-vlaanderen on 11/05/2020 9:46

Het sectoraal veiligheidsinstituut Constructiv maakte werk van de nodige tools die het zowel werkgevers als werknemers uit de bouwsector gemakkelijker moeten maken om alle preventiemaatregelen in de strijd tegen COVID-19 correct toe te passen

By admin oost-vlaanderen on 11/05/2020 9:12

Artsen zullen voortaan voor raadplegingen met of zonder fysiek contact twee soorten medische getuigschriften gebruiken: een getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid en een quarantainegetuigschrift.

By admin oost-vlaanderen on 11/05/2020 8:22

De stad Gent heeft beslist om de controle op betalend parkeren en de controle op het naleven van de LEZ-toelatingsvoorwaarden opnieuw te starten vanaf maandag 18 mei

By admin oost-vlaanderen on 8/05/2020 12:58

Op donderdag 7 mei hebben alle sociale partners in de bouwsector het protocolakkoord voor een veilige heropstart van de bouwactiviteiten gefinaliseerd

By admin oost-vlaanderen on 7/05/2020 11:52

Meer dan 100 Vlaamse bouwondernemers volgden de webinar met VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck over de economie in tijden van corona

By admin oost-vlaanderen on 6/05/2020 8:56

Vandaag is 81% van de bouwbedrijven grotendeels of helemaal terug aan de slag, blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw

By admin oost-vlaanderen on 4/05/2020 13:47

De corona compensatiepremie is een eenmalige premie van 3.000 euro van de Vlaamse overheid om ondernemingen te steunen die getroffen zijn door de coronamaatregelen

By admin oost-vlaanderen on 4/05/2020 7:48

Vanaf maandag 4 mei is het weer mogelijk om werken binnenshuis uit te voeren

By admin oost-vlaanderen on 29/04/2020 9:15

Bovenop de coronacrisis daalt de bouwmaterialenprijsindex wat voor extra problemen zorgt voor onze bouwbedrijven

By admin oost-vlaanderen on 24/04/2020 14:39

De Confederatie Bouw, Bouwunie, Fema en de Algemene Centrale (ABVV) hebben een protocolakkoord afgesloten

By admin oost-vlaanderen on 24/04/2020 11:05

FEBELCO en FEBESTRAL bevestigen dat geprefabriceerde betonproducten voor de uitvoering van riolering-, wegenis-, landschap- en tuinprojecten nog steeds voorradig zijn

By admin oost-vlaanderen on 24/04/2020 9:34

De regels van ‘social distancing’ gelden nog steeds in de bouw. Die houden in dat er steeds anderhalve meter tussen elke werknemer moet zijn, op de werf en in elk transportmiddel

By admin oost-vlaanderen on 23/04/2020 8:04

"Hoe sneller de hele sector terug aan het werk kan, hoe beter", zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw

By admin oost-vlaanderen on 22/04/2020 15:51

Alle omgevingsvergunningen van onbepaalde duur die zouden vervallen tussen 20 maart en 31 december 2020 worden zes maanden verlengd

By admin oost-vlaanderen on 21/04/2020 8:52

Er komt geen nieuwe verlenging van de behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen

By admin oost-vlaanderen on 20/04/2020 8:17

Gezinsleden of buitenlandse bouwvakkers die in ons land op hetzelfde adres zijn ingeschreven, hoeven de social distancing-regel voor het woon-werkverkeer niet na te leven

By admin oost-vlaanderen on 17/04/2020 7:59

De sociale partners van de bouw verbinden zich ertoe om samen tegen dinsdag 21 april een gezamenlijk voorstel van protocol uit te werken om de volgende fase van verderzetting van de bouwactiviteiten vanaf 4 mei mogelijk te maken

By admin oost-vlaanderen on 16/04/2020 15:06

De Vlaamse regering verspreidde de omzendbrief KB 2020/01 betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten

By admin oost-vlaanderen on 15/04/2020 9:21

Stap in een BouwRadar-traject voor professionele ondersteuning bij het heropbouwen van uw werkkapitaal na de COVID-19-gezondheidscrisis

By admin oost-vlaanderen on 10/04/2020 8:59

De opleidingsdienst van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen is gestart met het uitwerken van online trainingen

By admin oost-vlaanderen on 10/04/2020 7:46

In een gezamenlijk persbericht betreuren Confederatie Bouw en Bouwunie dat er nog geen sectorspecifieke aanpak van de veiligheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis is afgesproken met de sociale partners

By admin oost-vlaanderen on 9/04/2020 17:08

U wil verder doen op uw werven, maar geraakt nog moeilijk aan ontsmettingsmiddel?

By admin oost-vlaanderen on 9/04/2020 10:28

Vele aannemers krijgen van aanbesteders het verzoek om de verbintenistermijn van hun offerte te verlengen

By admin oost-vlaanderen on 9/04/2020 9:01

De bouwsector heeft er, gezien de snel oprukkende moeilijkheden, alle baat bij om zo snel mogelijk volledig terug op te starten

By admin oost-vlaanderen on 8/04/2020 15:44

Wat met de vijfjaarlijkse herziening van uw erkenning voor overheidsopdrachten of als u een erkenning wil aanvragen?

By admin oost-vlaanderen on 8/04/2020 8:00

Bij de aanwerving van een arbeider in de bouw is het in het kader van de coronamaatregelen niet nodig C3.2A-kaarten af te leveren

By admin oost-vlaanderen on 7/04/2020 10:31

Ondernemingen met een sterk verminderde economische activiteit kunnen een uitstel tot 15 december 2020 bekomen voor hun betaling aan de RSZ

By admin oost-vlaanderen on 7/04/2020 9:00

De Confederatie Bouw voorziet een geactualiseerde preventiefiche en checklist voor bouwbedrijven die bepaalde werven weer willen opstarten

By admin oost-vlaanderen on 6/04/2020 8:49

De Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen heeft de Oost-Vlaamse openbare besturen opgeroepen om de kosten van de huur of inname van openbaar domein, waar momenteel de werken geschorst zijn omwille van het coronavirus, tijdelijk op te schorten en om de procedures voor vergunningen zo kort mogelijk te houden

By admin oost-vlaanderen on 3/04/2020 7:57

De Confederatie Bouw heeft bijgewerkte modeldocumenten voor verschillende hypotheses waarin u zich als opdrachtnemer kunt bevinden ten gevolge van COVID-19 en de maatregelen van de federale regering

By admin oost-vlaanderen on 3/04/2020 7:45

De PDOK geeft uitstel voor de betaling van de bijdragen voor het zegelregime voor het eerste en tweede kwartaal van 2020

By admin oost-vlaanderen on 2/04/2020 9:15

De gevolgen van COVID-19 voor de paasweek

By admin oost-vlaanderen on 1/04/2020 16:25

De Vlaamse regering heeft vandaag beslist om een aanvullende compensatiepremie te voorzien voor ondernemingen die een omzetverlies van 60 procent of meer kunnen aantonen

By admin oost-vlaanderen on 1/04/2020 10:50

In leegstaande appartementen mogen ook werken uitgevoerd worden, zelfs al zijn er andere bewoond in dat gebouw

By admin oost-vlaanderen on 31/03/2020 12:59

De lonen van de arbeiders PC 124 verhogen op 1 april

By admin oost-vlaanderen on 31/03/2020 9:14

Heeft u een webinar gemist over het coronavirus en zijn impact op de bouw? Herbekijk ze hier

By admin oost-vlaanderen on 30/03/2020 9:11

Voor het juninummer van ons ledenmagazine zijn we op zoek naar foto's of getuigenissen van onze leden over hoe ze met de coronacrisis omgaan

By admin oost-vlaanderen on 30/03/2020 8:03

Werkgevers kunnen omwille van de coronacrisis hun RSZ-betalingen vanaf 20 maart met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal 2020 laten uitstellen tot 15 december 2020

By admin oost-vlaanderen on 27/03/2020 16:45

De Confederatie Bouw roept de regeringen nu al op om, samen met de sector, te werken aan de heropstart van de sector

By admin oost-vlaanderen on 26/03/2020 15:58

De Confederatie Bouw heeft modelbrieven ter beschikking voor diverse situaties waarin u zich als opdrachtnemer kunt bevingen ten gevolge van COVID-19 en de maatregelen van de federale regering

By admin oost-vlaanderen on 26/03/2020 9:58

Uit een onderzoek van de Confederatie Bouw zal tot 58% van de bouwbedrijven liquiditeitsproblemen ondervinden als de coronacrisis duurt tot eind april

By admin oost-vlaanderen on 25/03/2020 14:58

De stad Gent past tijdens de coronacrisis de regels van de lage-emissiezone (LEZ) aan

By admin oost-vlaanderen on 25/03/2020 12:07

Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, heeft het secretariaat van de Erkenningscommissie verzocht om de dossiers enkel nog per e-mail te versturen

By admin oost-vlaanderen on 25/03/2020 11:06

Tijdens het voorbije weekend hebben de banken en de overheid een aantal maatregelen getroffen om ondernemingen en particulieren tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk te helpen op financieel vlak

By admin oost-vlaanderen on 24/03/2020 16:35

De Confederatie Bouw en haar drie gewestelijke organisaties vragen de overheden om de regels te herbekijken voor aannemers actief in ziekenhuis- en zorggebouwen

By admin oost-vlaanderen on 24/03/2020 13:02

De Confederatie Bouw heeft een modelattest uitgewerkt

By admin oost-vlaanderen on 24/03/2020 10:26

In een gewijzigd ministerieel besluit dat op 23 maart in het Staatsblad verscheen, werd PC 124 toch opgenomen in de lijst van essentiële sectoren

By admin oost-vlaanderen on 23/03/2020 16:47

De Confederatie Bouw onderstreept het belang om te communiceren als u genoodzaakt bent een werf stil te leggen

By admin oost-vlaanderen on 23/03/2020 12:59

Download uw certificaat als bewijs dat het nodig is de grens over te steken en/of uw vignet voor grensarbeiders die de grens moeten kruisen

By admin oost-vlaanderen on 23/03/2020 11:44

De federale en Vlaamse overheid voorzien een aantal steunmaatregelen voor bedrijven die hun activiteit moeten stopzetten als gevolg van het coronavirus

By admin oost-vlaanderen on 23/03/2020 10:10

Naar aanleiding van de verstrengde anticoronamaatregelen heeft de federale overheid de economische activiteiten opgedeeld in drie groepen

By admin oost-vlaanderen on 23/03/2020 8:59

De Confederatie Bouw en haar drie gewestelijke organisaties (VCB, CBBH en CCW) vragen de regionale overheden om, naar het voorbeeld van de federale regering, snel flexibiliteit voor het uitvoeren van overheidsopdrachten te voorzien

By admin oost-vlaanderen on 21/03/2020 13:51

Alle tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis valt onder het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle aanvragen vanaf 13 maart 2020 voor zolang deze uitzonderlijke toestand aanhoudt

By admin oost-vlaanderen on 19/03/2020 17:53

Het is nog een van de meest voorkomende misverstanden, maar ja, er mag gewoon gewerkt worden in de bouw

By admin oost-vlaanderen on 19/03/2020 12:14

De federale regering heeft bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers

By admin oost-vlaanderen on 19/03/2020 10:33

De Confederatie Bouw is tevreden dat de federale regering ingaat op haar vraag om de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht uit te breiden

By admin oost-vlaanderen on 18/03/2020 12:54

“Die overmacht is de logica zelve voor elk bedrijf dat de deuren sluit om de volksgezondheid te vrijwaren”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

By admin oost-vlaanderen on 18/03/2020 9:17

Wat zijn de gevolgen als u beslist uw werven stil te leggen omwille van het coronavirus?

By admin oost-vlaanderen on 18/03/2020 8:39

De Confederatie Bouw ijvert voor de algemene invoering van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht voor alle bedrijven uit de sector die hun activiteit wensen te stoppen wanneer de opdrachtgever daartoe heeft beslist of wanneer de aannemer de werf schorst omdat hij de veiligheid, het nodige personeel en de bevoorrading niet kan garanderen. “Telewerk is onmogelijk voor wie op een werf werkt, social distancing is in de bouw ook niet evident. Andere maatregelen zijn dus nodig”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

By admin oost-vlaanderen on 17/03/2020 11:22

Naar aanleiding van de drastische maatregelen om het coronavirus in te dammen werden er door de federale overheid verschillende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van zelfstandigen die getroffen worden door COVID-19

By admin oost-vlaanderen on 13/03/2020 14:51

Kunt u tijdelijke werkloosheid inroepen omwille van het coronavirus, op welke steunmaatregelen heeft u recht en welke invloed heeft het coronavirus op uw contracten?

By admin oost-vlaanderen on 13/01/2020 16:59
De bescherming tegen ontslag loopt al voordat u weet wie deze bescherming geniet
By admin oost-vlaanderen on 21/11/2019 17:08

Voor de arbeiders in de bouwsector (PC 124) wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding aangepast zoals overeengekomen in het sectoraal akkoord 2019-2020

By admin oost-vlaanderen on 23/09/2019 13:35

180 fiscaal gunstige overuren zónder aanwezigheidsregistratie

By admin oost-vlaanderen on 24/05/2019 8:21

Investeren in bij- of herscholing is cruciaal om competente werknemers te hebben, en met een scholingsbeding voorkomt u dat een concurrent met uw net opgeleide werknemer gaat lopen

By admin oost-vlaanderen on 3/05/2019 10:39

De Confederatie Bouw geeft een overzicht van een aantal sociale en fiscale maatregelen die de voorbije weken werden goedgekeurd

By admin oost-vlaanderen on 11/04/2019 7:42

Het Vakantiefonds Bouw betaalt op donderdag 20 juni 2019 het vakantiegeld 2019 uit aan de bouwvakarbeiders

By admin oost-vlaanderen on 5/04/2019 14:19

Afgelopen nacht keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat een vrijstelling geeft voor het doorstorten van bedrijfsheffing voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat

By admin oost-vlaanderen on 1/04/2019 9:10

Vanaf maandag 1 april 2019 zullen de leveranciers van beton moeten voorkomen in de werfmelding.

By admin oost-vlaanderen on 27/03/2019 9:02

Confederatie Bouw dringt aan op snelle uitvoering van aantal maatregelen uit Plan Eerlijke Concurrentie

By admin oost-vlaanderen on 20/03/2019 10:33

Confederatie Bouw tevreden dat Kamercommissie licht op groen zet voor loonlastenverlaging ploegenarbeid op werven

By admin oost-vlaanderen on 14/03/2019 10:39

Uitstekend dat omscholing fiscaal wordt aangemoedigd

By admin oost-vlaanderen on 6/03/2019 14:00

Veel minder SWT in de bouw, maar dat leidt niet tot meer arbeidsongeschiktheid

By admin oost-vlaanderen on 4/03/2019 11:20

De Groep van Tien sloot op dinsdag 26 februari een ontwerp van interprofessioneel akkoord

By admin oost-vlaanderen on 4/02/2019 10:50

De cao 'Opleiding' in het paritair comité 200 is met een jaar verlengd nadat overleg over een nieuwe cao op niks uitdraaide

By admin oost-vlaanderen on 21/01/2019 12:33

Het ABVV organiseert op maandag 4 februari een vakbondsactie in Brussel

By admin oost-vlaanderen on 11/01/2019 9:50

De sociale inspectiediensten organiseren op donderdag 21 maart flitscontroles in de elektrotechnische en bouwsector

By admin oost-vlaanderen on 26/11/2018 8:46

Sociale fraude bouw wordt stapsgewijs aangepakt, maar een gelijk speelveld is nog lang niet in zicht

By admin oost-vlaanderen on 20/09/2018 13:58

Sociaal inspecteurs van de RVA zullen op verschillende bouwplaatsen in ons land een flashcontrole 'Tijdelijke werkloosheid' organiseren in de week van 24 tot en met 30 september.

By admin oost-vlaanderen on 14/09/2018 16:09

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB organiseert een vakbondsactie in Brussel.

By admin oost-vlaanderen on 2/07/2018 11:14

De vakantiekalenders bouw 2019 en 2020 voor de provincie Oost-Vlaanderen en de kantons Hamme en Lokeren, zijn gepubliceerd.

By admin oost-vlaanderen on 20/04/2018 13:01

Vrijdag 25 mei 2018 staat ongetwijfeld al met rood omcirkeld in uw agenda, want dan gaat de beruchte GDPR-wetgeving in voege. Maar diezelfde dag verandert ook de zogenaamde camerawet.

By admin oost-vlaanderen on 16/04/2018 15:09

Op 1 mei wijzigen de opzeggingstermijnen in geval de opzegging door de werkgever gebeurt tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst.

By admin oost-vlaanderen on 27/03/2018 8:32

Op vrijdag 23 maart is in het parlement de relancewet goedgekeurd.

By admin oost-vlaanderen on 3/08/2017 15:36

De sociale partners van de bouwsector hebben een akkoord bereikt over de vakantieregeling voor 2018 in Oost-Vlaanderen.

By admin oost-vlaanderen on 20/06/2017 13:58

Wat kunt u als werkgever doen om uw werknemers te beschermen wanneer het kwik de hoogte ingaat?

By admin oost-vlaanderen on 16/06/2017 9:06

De sociale partners hebben op woensdag 14 juni een ontwerpakkoord bereikt voor de jaren 2017 en 2018. Dit akkoord wordt nu aan de verschillende instanties voorgelegd met de bedoeling het akkoord op 29 juni te bekrachtigen.

By admin oost-vlaanderen on 8/05/2017 14:48

Op donderdag 22 juni 2017 wordt het vakantiegeld 2017 van de bouwvakarbeiders uitbetaald.

By admin oost-vlaanderen on 10/03/2017 12:55

Op initiatief van de staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude werden 2 nieuwe apps ontwikkeld. Met deze apps kan een Belgische aannemer onmiddellijk zien of de binnen- of buitenlandse aannemers of werkkrachten wel in orde zijn met de sociale wetgeving. Beide applicaties zijn operationeel sinds woensdag 8 maart.

By admin oost-vlaanderen on 10/03/2017 11:00

Op donderdag 16 maart 2017 zullen de inspectiediensten een zogenaamde flitscontrole houden in de elektrotechnische sectoren. De flitscontrole is een aangekondigde controle op de arbeidsreglementering en de sociale wetgeving.

By admin oost-vlaanderen on 20/02/2017 15:38

In samenwerking met de betrokkenen van de sector heeft de regering belangrijke maatregelen genomen om de sociale dumping in overheidsopdrachten te bestrijden.

By admin oost-vlaanderen on 27/01/2017 11:18

Op dinsdag 20 december 2016 was de nieuwe hoofdelijke aansprakelijkheid een feit. Toen verscheen de wet van 11 december 2016, die de Europese Richtlijn van 15 mei 2014 omzet in Belgisch recht, in het Belgisch Staatsblad: de Handhavingsrichtlijn van de Detacheringsrichtlijn. De nieuwe regeling trad in werking op 30 december 2016.

By admin oost-vlaanderen on 13/01/2017 12:39

De Groep van Tien bereikte op woensdag 11 januari 2017 een consensus over het Interprofessioneel Akkoord (IPA). Daarin worden onder andere afspraken gemaakt over de maximale loonstijgingen voor de periode 2017-2018.

By admin oost-vlaanderen on 2/12/2016 12:41

De e-Box is een beveiligde elektronische brievenbus die de instellingen van de sociale zekerheid toelaat documenten en meldingen aan ondernemingen door te geven. Het gebruik van deze e-Box is verplicht vanaf 1 januari 2017


By admin oost-vlaanderen on 2/12/2016 11:31

De socialezekerheidsdienst voor zelfstandigen is bezig een database op te stellen van alle Belgische werkende vennoten. Met het register moet de inspectie schijnzelfstandigen kunnen opsporen.

By admin oost-vlaanderen on 3/10/2016 18:24

Op vrijdag 7 oktober zullen er op verschillende plaatsen in het land doelgerichte sectoriële acties georganiseerd worden. Een week later organiseert het ACV bouw- industrie & energie een nationale werfdag.

By admin oost-vlaanderen on 12/09/2016 10:29

Op donderdag 29 september is er een nationale manifestatie gepland in Brussel dat is gedekt door een stakingsaanzegging.

By admin oost-vlaanderen on 12/09/2016 8:35

Het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector is al een aantal jaren aan het dalen. Goed nieuws, natuurlijk, maar elk ongeval is er uiteraard een te veel. Daarom blijven veiligheidsopleidingen voor de bouw van cruciaal belang.

By admin oost-vlaanderen on 11/07/2016 12:46

De vakantiekalender 2017 voor de bouwsector in Oost-Vlaanderen is bekend.

By admin oost-vlaanderen on 8/07/2016 9:00

In de strijd tegen sociale fraude vraagt Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen aan lokale overheden om te eisen dat onderaannemers ook erkend zijn.

By admin oost-vlaanderen on 8/07/2016 8:50

De federale regering werft op dit ogenblik zesennegentig bijkomende controleurs aan in de strijd tegen sociale dumping.

By admin oost-vlaanderen on 4/07/2016 11:28

Sinds vrijdag 1 juli 2016 zijn er nieuwe doelgroepenkortingen in Vlaanderen.

By admin oost-vlaanderen on 18/04/2016 10:08

Een jonge, nieuwe arbeider aanwerven zonder al te veel ervaring? Je bent misschien sceptisch, maar via het initiatief 'BouwIngroeiBaan' krijg je praktische én financiële steun om een gemotiveerde jongere toch aan te werven.

By admin oost-vlaanderen on 14/04/2016 13:54

Op donderdag 23 juni 2016 wordt het vakantiegeld 2016 van de werknemers uit de bouwsector uitbetaald.

By admin oost-vlaanderen on 11/04/2016 12:16

Het ziekteverzuim zit sinds 2008 in stijgende lijn. Met deze 6 tips kunt u preventieve maatregelen nemen.

By admin oost-vlaanderen on 24/03/2016 11:38

Voor de werknemers die hun arbeidsovereenkomst als gevolg van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 niet hebben kunnen uitvoeren, kan een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingediend.

By admin oost-vlaanderen on 7/10/2015 11:12

Op maandag 5 oktober 2015 ging het meldpunt sociale fraude van start. Bart Tommelein, staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude, wil zo alle meldingen centraliseren.

By admin oost-vlaanderen on 10/09/2015 10:04

Het ACV Bouw-Industrie & Energie organiseert op vrijdag 25 september 2015 een 'nationale werfdag' om werknemers te informeren.

By admin oost-vlaanderen on 16/02/2015 11:34

Op woensdag 11 februari 2015 startte Bart Tommelein, staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude, het rondetafelgesprek op met de sociale partners uit de bouw. "De strijd tegen sociale fraude is een gezamenlijke strijd van werkgevers, vakbonden en regering. Ik ben hoopvol dat we snel tot concrete resultaten zullen komen."

By admin oost-vlaanderen on 28/10/2014 16:03
De sociale partners in de bouwsector hebben een nieuwe vakantiekalender voor 2015 goedgekeurd.