In een notendop

 • Privaat bouwrecht
 • Contract- en verzekeringsrecht
 • Overheidsopdrachten
 • Bemiddeling bij geschillen
 • Debiteurenbeheer
 

Juridisch advies

Juridisch advies voor bouwbedrijven

Heb je een geschil met een particuliere klant, overheidsinstantie of ander bedrijf? Of wil je net een gerechtelijk dispuut voorkomen? Contacteer dan de juridische dienst van Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen.

Nóg beter: sluit met een gerust gemoed een overeenkomst af met met je klanten en leveranciers door je contract- en factuurvoorwaarden te laten nakijken.
Zo bespaar je je achteraf heel wat problemen.

  http://www.confederatiebouw.be/portals/2/Website/Visuals/Website%20-%20Juridisch%20advies.JPG

Contractenrecht

 • Offertes: geldigheid, inhoud, interpretatie, gevolg,...

 • Overeenkomst: geldigheid, inhoud, gevolg, uitvoering,...

 • Factuur: geldigheid, invordering van het factuurbedrag, intresten en schadevergoeding veroorzaakt door laattijdige betaling,...

Privaat bouwrecht

 • Betwisting van de prijs: wijzigingen als gevolg van meerwerken, prijsherziening,...

 • Betwisting van de uitvoeringstermijn: geldigheid en toepasbaarheid van boetbeding in geval van termijnoverschrijding

 • Voorlopige en definitieve oplevering: de stilzwijgende opleveringen, gevolgen van oplevering, de gevolgen van weigering van de oplevering

 • De afrekening van de bouwaannemer

Aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht

 • Aansprakelijkheid van de verschillende bouwparticipanten: de aannemer, architect, bouwheer, ingenieur, veiligheidscoördinator,...

 • Artikel 544 BW, de foutloze burenhinder,...

 • Schaderecht en afhandeling van schadegevallen

 • Advies in verband met dekking of uitsluiting van een verzekering

Bemiddeling bij geschillen

Een dispuut hoeft niet altijd te leiden tot een juridisch geschil. Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen bemiddelt bij onenigheid tussen aannemers en particulieren, aannemers onderling of aannemers en overheden. In vele gevallen leidt dit toe een overeenkomst waar beide partijen zich mee kunnen verzoenen zónder tussenkomst van een rechtbank. Dat bespaart je heel wat tijd en geld.

Overheidsopdrachten

Heb je een vraag of opmerking over een overheidsopdracht? Denk je onterecht een overheidsopdracht te hebben mislopen? Loopt de uitvoering ervan niet zoals was voorzien? Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen geeft advies.

Wij gaan achter je geld aan!

Heb je werken uitgevoerd en word je niet of maar gedeeltelijk betaald? Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen gaat achter je geld aan. Meer dan 80 procent van de openstaande facturen wordt betaald na tussenkomst van onze juridische dienst.

Lid? Neem gerust contact op met ons

   

Ann Eeckhout

Advocaat

jdgent@confederatiebouw.be
09 244 45 00
     

Katrien Coorevits

Juridisch advies

katrien.coorevits@confederatiebouw.be
09 244 45 14 • 0472 87 36 96