ESF-project
 

ESF-project 'Naar multifunctionele kenniswerkers'

Het ESF-project 'Naar multifunctionele kenniswerkers' plaatst de implementatie van het kennisbeheersysteem binnen de Vlaamse Confederatie Bouw in een ruimere context. Het opzetten van een softwaresysteem voor kennisbeheer en het leren werken met dit systeem is immers één ding, het evolueren naar een kennisorganisatie en kenniswerkers een andere.
Er wordt daarbij ingezet op verdere digitale competenties, maar ook soft skills van de medewerkers. Dit zal hen toelaten het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen waar de organisatie mee geconfronteerd wordt. Medewerkers zullen met ondersteuning van het kennisbeheersysteem en de aangeboden opleidingen beter kunnen omgaan met meer gerichte en complexe vragen en steeds bredere en andere onderwerpen.

Er worden voor de vier lokale Confederaties telkens vijf opleidingen georganiseerd rond kennisbeheer en klantvriendelijkheid en klantgericht communiceren en dit voor een totaal van 1.920 cursistenuren.

Dit project wordt ondersteund door het ESF-programma periode 2014-2020, Opleidingen in Bedrijven, voor een totaal subsidiebedrag van 46.998,56 euro (28.199, 14 euro Vlaams Cofinancieringsfonds - 18.799,42 euro ESF - loopbaanbeleid preventief).