Werken met of als onderaannemer: de nieuwe maatregelen
 


WERKEN MET OF ALS ONDERAANNEMER
de nieuwe maatregelen

Het principe van onderaanneming is een veel voorkomende werkwijze in de bouwsector, maar kent ook strenge reglementeringen om de sociale fraude zo goed mogelijk in te dammen.

Zo is er nu al de inhoudingsplicht, de werfmelding, de verboden terbeschikkingstelling enzovoort.

In het kader van de strijd tegen sociale fraude blijven er evenwel nieuwe maatregelen bijkomen.

Welke nieuwe maatregelen zijn er en welke invloed hebben ze op uw bedrijf wanneer u als of met een onderaannemer werkt?

Praktisch

 • Maandag 15 mei 2017
 • Onthaal vanaf 19u15 • start om 19u30
 • Tramstraat 59 • 9052 Zwijnaarde
 • Inschrijving gratis voor leden van Confederatie Bouw • niet-leden betalen €125 (excl. btw) per persoon

Programma

 
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden

 • Algemene regeling voor de onrechtstreekse contractanten

 • Bijzondere regeling voor de bouwsector voor de rechtstreekse contractanten

 • Bijzondere regeling illegalen uit derde landen

 

 • Maatregelen met betrekking tot onderaanneming in de nieuwe wetgeving Overheidsopdrachten
  • Verplichte informatieverstrekking over onderaannemers
  • Nazicht door de aanbestedende overheid van de uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers
  • Verplichte erkenning van alle onderaannemers in de keten
  • Beperking van de (verticale) keten van onderaannemers
  • Verbod om een niveau van onderaanneming in zijn geheel over te dragen aan een andere onderaannemer

 

 • Contract van onderaanneming: raamovereenkomst of overeenkomst per opdracht?

Sprekers

 • Els Van Heck • adjunct-directeur en sociaaljuridisch adviseur Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen

 • Ann Eeckhout • vennoot en zaakvoerder van advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere


 

Gemakkelijk op de hoogte blijven van alle info- en contactmomenten?
Volg Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen op Facebook, Twitter en LinkedIn.


   

www.confederatiebouw.be/oost-vlaanderen