Het zomerakkoord en de erf- en schenkbelasting
 23
oktober
2017

 

Het zomerakkoord en de erf- en schenkbelasting

 

Tijdens deze fiscaal-economische infoavond komen twee grote thema's aan bod:
  1. Wat betekent het zomerakkoord voor uw bedrijf?
  2. Wat verandert er concreet aan de erf- en schenkbelasting?

Het zomerakkoord

België ontwaakte op woensdag 26 juli 2017 met het zomerakkoord. De federale regering had een akkoord over de begroting en enkele socio-economische en fiscale maatregelen. Het speerpunt van het akkoord: de daling van de vennootschapsbelasting. Maar het zomerakkoord omvat, uiteraard, heel wat meer.

  • het zomerakkoord: ruim fiscaal kader en sociaalrechtelijk luik

  • de te verwachten wetswijzigingen

  • overzicht van de maatregelen die in twee fasen worden doorgevoerd

  • aandachtspunten en kritische bedenkingen

Spreker

John Raeman • Director, Deloitte Private
Nele Vancaeneghem • Senior Tax Manager, Deloitte Private

De erf- en schenkbelasting

Recente wijzigingen in het erfrecht en een verlaging van de tarieven inzake de schenkbelasting voor onroerende goederen bieden opportuniteiten in het kader van uw familiale planning:

  • schenking nu ook voor onroerende goederen voordelig?

  • overdracht aandelen onderneming anno 2017

  • topics nieuw erfrecht

Spreker

Natalie Van Haver • Legal Consultant, Deloitte Private


 

Praktische informatie

 

Ma 23 oktober 2017


Onthaal: 19u00
Start: 19u30

 

Huis van de Bouw
Tramstraat 59 • 9052 Zwijnaarde

 

Leden Confederatie Bouw: gratis
Niet-leden: € 125 (excl. btw)


Een organisatie van Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Deloitte PrivatConfederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen organiseert dit info-event in samenwerking met:


Volg ons en blijf makkelijk op de hoogte.
www.confederatiebouw.be/oost-vlaanderen