(Ernstige) arbeidsongevallen: wat nu?
 20
april
2018

 

(Ernstige) arbeidsongevallen: wat nu?

 

Gelukkig doen we er alles aan om ze te voorkomen, maar zelfs na het uitvoeren van talrijke risicoanalyses, preventiemaatregelen, opleiding- en bewustwordingscampagnes zijn arbeidsongevallen moeilijk uit te sluiten.

Wat als er dan toch een ernstig arbeidsongeval gebeurt?

Programma

14:00    Verwelkoming · Eddy Couckuyt

Gedeputeerde en afgevaardigde voorzitter van het provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid
     
14:10   Wettelijk kader · Ruth D'Haenens

Sociaal inspecteur FOD WASO - TWW Oost-Vlaanderen
     
14:55   koffiepauze
     
15:25   Wat te doen bij een ernstig arbeidsongeval · Joos Dewulf

Hoofd preventie, milieu en kwaliteit bij Square Group
     
15:55   Arbeidsongevallen en aansprakelijkheid · Sofie Heyndrickx

Advocaat bij Crivits & Persyn
     
16:30   Q & A

 

Praktische informatie

 

vrijdag 20 april 2018


Start: 14u00
Voorziene einde: 16u45

 

PAC 'Het Zuid'
W. Wilsonplein 2 • 9000 Gent

 

Inschrijven is gratis, maar moet gebeuren voor 18 april


Een organisatie van het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen
Het bijwonen van deze studienamiddag
door preventieadviseurs kan beschouwd worden als bijscholing in het kader van
art. II.4-24 van de codex over
het welzijn op het werk.

   

Volg ons en blijf makkelijk op de hoogte.