Nieuwe meldingsplichten bij uitvoering van overheidsopdrachten
 


30
mei
2018
Nieuwe meldingsplichten bij uitvoering van overheidsopdrachten

Er gelden nieuwe meldingsplichten om een verrekening, schadevergoeding of termijnverlenging te bekomen in geval van wijziging van een overheidsopdracht of bij onvoorzienbare omstandigheden. Op onze infoavond leggen we heel concreet (met modelbrieven) uit wat en wanneer er "op straffe van verval" moet gemeld worden.

Voortaan bepalen "verplichte herzieningsclausules" in het bestek de rechten van de aannemer die geconfronteerd wordt met onvoorzienbare omstandigheden, fouten van de aanbesteder of schorsingsbevelen. Hoe moet je daar als aannemer mee omgaan? Op onze infoavond reiken we een praktische leidraad aan.

doelgroep
Iedereen die betrokken is bij calculatie en uitvoering van overheidsopdrachten, projectleiders, werfleiders, administratief ondersteunend personeel,...

praktisch
We houden het praktisch: met een checklist, met modelbrieven en met een overzichtelijk schema dat de complexe materie bevattelijk maakt voor wie er in de praktijk moet mee omgaan.

spreker
Ann Eeckhout
Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere
  praktische informatie

Woensdag 30 mei 2018

Onthaal vanaf 19u00
Start om 19u30

Huis van de Bouw
Tramstraat 59 · 9052 Zwijnaarde

Leden Confederatie Bouw: gratis
Niet-leden: €125 (excl. btw)

Een organisatie van Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen
Volg ons op social media om gemakkelijk op de hoogte te blijven.