Recente rechtspraak en hun invloed op de dagelijkse werking
 


2
april
2019
Recente rechtspraak en hun invloed op de dagelijkse werking


De rechtspraak zorgt voor steeds nieuwe wendingen en interpretaties. Ook de wetgever is de laatste twee, drie jaar zeer actief geweest. Ann Eeckhout heeft de invloed van die rechtspraak en wetgeving op situaties, waar de aannemer dagelijks mee geconfronteerd wordt, in kaart gebracht.

Programma

1. Sluiten van de overeenkomst
voorbehouden activiteiten · vestigingswetgeving · KBO en doel · tijdelijke vennootschap · verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid · nietigheid wordt ingedamd

2. Inhoud van de overeenkomst
WER · instructierecht · welzijn en veiligheid · minimumlonen · eigendomsvoorbehoud · beperken aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken · back-to-back · battle of forms

3. Incidenten bij uitvoering van de overeenkomst
imprevisie · opzegging, ontbinding, vervanging · opzegging · opzegging versus ontbinding · vervanging · opschorting · rechtstreekse vordering · bewijs · vrijgave borgen

4. Aansprakelijkheid
middelenverbintenis/resultaatverbintenis · contractuele veiligheidsverplichting · aansprakelijkheid na oplevering · aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken · tienjarige aansprakelijkheid

  praktische informatie

Dinsdag 2 april 2019

Onthaal vanaf 17u30
Start om 18u00
Broodjes worden voorzien


Huis van de Bouw
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde


Gratis voor leden Confederatie Bouw
Niet-leden: €125 (excl. btw)


Een organisatie van Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen

 

Volg ons op social media om gemakkelijk op de hoogte te blijven.