Minimaliseren

          Wilt u tijd besparen?

            Log in met uw gebruikersnaam en toegangscode en kies de optie "Gebruik een vorige inschrijving".

            Indien u iemand wenst in te schrijven die vroeger al een opleiding gevolgd heeft via Confederatie Bouw (sinds augustus 2014), 
            dan kan u deze persoon selecteren en worden de gegevens van de laatste inschrijving automatisch ingevuld.           

            Opmerking: de ondernemingsgegevens (lidnr., ondernemingsnr., ...) kan u niet wijzigen als u ingelogd bent.


 

Minimaliseren

Omschrijving

Van bouwproject tot ontwikkeling module 2: de bouwfase
Programma


Korte omschrijving

De opleiding is onderverdeeld in 4 modules.
Iedere module kan afzonderlijk gevolgd worden.
Gelieve in te schrijven per module. 
 
Veel aannemers willen vroeg of laat zelf optreden als projectontwikkelaar. Ondernemen
met kennis van zaken is hier ook het belangrijkste uitgangspunt. Wie onvoorbereid aan
de start komt, kan met onaangename verrassingen worden geconfronteerd. De gevolgen
zijn soms onoverkomelijk. Met deze opleiding wenst Confederatie Bouw een overzicht te
geven van de verschillende aspecten eigen aan de projectontwikkeling. De opleiding wordt
opgebouwd aan de hand van een casus, die als een rode draad doorheen de volledige
praktijkgerichte opleiding loopt.
Module 1 | De voorbereidende fase
Module 2 | De bouwfase
Module 3 | De wet Breyne en de (woning)huurwetgeving
Module 4 | De beheersfase


Programma

Module 2 | De bouwfase
Als projectontwikkelaar bouwt u niet alleen. In deze module worden de verschillende
actoren in de uitvoeringsfase van een bouwproject besproken:
• hoe situeert de aansprakelijkheid van de architect zich tot deze van de promotor en
de aannemer?
• wanneer moet een veiligheidscoördinator worden aangesteld?
• wat is de rol van een promotor?
Annulatie voorwaarden

Prijswijzigingen – Tussenkomsten - Annulatievoorwaarden Prijzen en tussenkomsten vermeld op onze communicatie zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Tussenkomsten zijn niet automatisch verworven. Elke tussenkomst vereist een afzonderlijke goedkeuring door de betrokken instantie(s). Annulatie kan enkel schriftelijk (mail/brief/fax) voor aanvang van de opleiding. Volgende annulatiekosten gelden in geval van afwezigheid of bij stopzetting van de opleiding. Annulatie meer dan 7 werkdagen voor de start van de opleiding? U betaalt geen kosten; Annulatie binnen 7 tot 3 werkdagen voor de start van de opleiding? U betaalt 50% van de opleidingskost; Annulatie op de 3e werkdag of minder voor de start van de opleiding of bij stopzetting van de opleiding? U betaalt het volledig bedrag van de opleidingskost. Ook als u de opleiding gratis kan volgen als bediende PC 200 met Cevora, gelden niettemin toch volgende annulatievoorwaarden: Annulatie op de 3e werkdag of minder voor de start van de opleiding of no-show? Cevora factureert u €75 per niet-tijdig-geannuleerde opleidingsdag of € 37,50 voor halve dag/avond). Als uitzondering op deze annulatievoorwaarden aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van een geldig doktersattest) of bij ‘uitdiensttreding’ (met als bewijs een attest van uitdiensttreding).
Ledenkortingen

Volg je alle modules, dan krijg je 25% korting:
LID: € 465
NIET-LID: € 627
Sponsors
Prijs (zBTW)

112,00€ | 151,00€ voor niet leden

De inschrijving voor de opleiding Van bouwproject tot ontwikkeling module 2: de bouwfase is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar opleidingenovl@confederatiebouw.be
 

Label