Minimaliseren

          Wilt u tijd besparen?

            Log in met uw gebruikersnaam en toegangscode en kies de optie "Gebruik een vorige inschrijving".

            Indien u iemand wenst in te schrijven die vroeger al een opleiding gevolgd heeft via Confederatie Bouw (sinds augustus 2014), 
            dan kan u deze persoon selecteren en worden de gegevens van de laatste inschrijving automatisch ingevuld.           

            Opmerking: de ondernemingsgegevens (lidnr., ondernemingsnr., ...) kan u niet wijzigen als u ingelogd bent.


 

Minimaliseren

Omschrijving

Excel - module 4: Werken met draaitabellen
Doelgroep
Programma


Korte omschrijving

De opleiding telt 5 modules. Iedere module kan afzonderlijk gevolgd worden. Ongetwijfeld heb je het al vaker meegemaakt; je wil je graag verdiepen in het praktische programma Excel, maar je hebt tijd te kort om enkele dagen opleiding te volgen. Is dat bij jou ook het geval? Kies dan nu voor deze modulaire opleiding waarbij je zelf het onderwerp bepaalt waarover je jouw kennis wil uitbreiden.
Voor modules 4 en 5 wordt een goede basiskennis van eerdere modules verwacht.


Programma

• maken en aanpassen van draaitabellen
• vernieuwen van draaitabellen
• rapportfilters
• verschillende soorten functies
• werken met percentages in draaitabellen
• werken met berekende velden en items
• werken met groepen in draaitabellen
• draaigrafieken
• slicers
Vereisten
Annulatie voorwaarden

Prijswijzigingen – Tussenkomsten - Annulatievoorwaarden Prijzen en tussenkomsten vermeld op onze communicatie zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Tussenkomsten zijn niet automatisch verworven. Elke tussenkomst vereist een afzonderlijke goedkeuring door de betrokken instantie(s). Annulatie kan enkel schriftelijk (mail/brief/fax) voor aanvang van de opleiding. Volgende annulatiekosten gelden in geval van afwezigheid of bij stopzetting van de opleiding. Annulatie meer dan 7 werkdagen voor de start van de opleiding? U betaalt geen kosten; Annulatie binnen 7 tot 3 werkdagen voor de start van de opleiding? U betaalt 50% van de opleidingskost; Annulatie op de 3e werkdag of minder voor de start van de opleiding of bij stopzetting van de opleiding? U betaalt het volledig bedrag van de opleidingskost. Ook als u de opleiding gratis kan volgen als bediende PC 200 met Cevora, gelden niettemin toch volgende annulatievoorwaarden: Annulatie op de 3e werkdag of minder voor de start van de opleiding of no-show? Cevora factureert u €75 per niet-tijdig-geannuleerde opleidingsdag of € 37,50 voor halve dag/avond). Als uitzondering op deze annulatievoorwaarden aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van een geldig doktersattest) of bij ‘uitdiensttreding’ (met als bewijs een attest van uitdiensttreding).
Ledenkortingen

Indien u alle modules volgt van deze opleiding, geniet u van 25% korting.
Sponsors
Prijs (zBTW)

118,00€ | 159,00€ voor niet leden
Praktische info

Data en tijdstippen
  • 13/05/2019 (18:00 - 21:00)

Locatie
  • Confederatie Bouw Sint-Niklaas - Kleine Laan 29 , 9100 Sint-Niklaas

Inschrijving

Opleidingen
Opleiding
Datum opleiding
 
Onderneming
Lidnummer  
Ondernemingsnummer  
Onderneming/Organisatie
E-mail  
 
Deelnemer
Aanspreking
Voornaam
Naam
Taal
Functie :
Rijksregisternummer
Geboorteplaats
Statuut
Diploma
Paritair comité
Laptop :
E-mail  
Bevestig E-mail  
GSM : ( +32 XXX XX.XX.XX)
Tel. (+32 X XXX.XX.XX of +32 XX XX.XX.XX)
Opmerkingen
 
Facturatie
Straat* :
Nr.* :       Bus :
PostCode* :
Plaats* :
Land* :
    
   

(*) Verplichte velden, gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de bevestiging van inschrijving.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.Label