Vertegenwoordiging en belangenbehartiging

  • Confederatie Bouw is met 15.000 lidbedrijven de grootste sectorvertegenwoordiger en daarom de officiële woordvoerder van de bouw.

  • Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen telt meer dan 3.000 leden. We zijn dan ook de grootste lokale en meest representatieve sectorvertegenwoordiger van de bouw in België.

  • Confederatie Bouw verdedigt de belangen op lokaal, provinciaal, gewestelijk, nationaal en Europees niveau om, via lobbywerk, de sector zo goed mogelijk vooruit te helpen.

  • Er is een verankering in verschillende adviesraden en overlegplatforms zoals de erkenningscommissie, de arbeidsrechtbanken en de socio-economische raad.