Renewable Energy Platform (REP)

Samen sterk in hernieuwbare energie

Op 1 januari 2014 heeft de Confederatie Bouw een nieuw platform gecreëerd voor hernieuwbare energie. Het Renewable Energy Platform (REP) wil bruggen slaan en een grotere synergie creëren tussen de verschillende gewesten en federaties, betrokken bij hernieuwbare energie.

Het platform mikt in een eerste fase op de installateurs van warmtepompen, zonneboilers en fotovoltaïsche zonnepanelen.

Met 1.300 Belgische bedrijven en 9.000 werknemers zorgen de installateurs van hernieuwbare energietechnieken voor een belangrijke economische activiteit binnen de bouw. Maar de aannemers die te maken hebben met deze duurzame technieken zitten met bepaalde verwachtingen. Dankzij de technische comités in het platform kunnen deze sneller aan de oppervlakte komen. Dat is van belang voor aannemers in speciale technieken en ondiepe geothermie, maar evengoed voor algemene aannemers, dakwerkers of aannemers van grote bouwwerken.

Op de bouwplaatsen zien we immers dat de specialisaties van onze aannemers onderling steeds meer verbindingen krijgen. Door een grotere synergie kunnen we de regionale verschillen overstijgen, de belangen van de aannemers met één stem verdedigen en hun beter op de hoogte houden van de meest recente evoluties op het vlak van wetgeving, technologie, beroepsopleiding, recyclage enzovoort.

Het Renewable Energy Platform wil een multidisciplinaire strategie ontwikkelen voor hernieuwbare energie om de verschillende beroepscategorieën zo goed mogelijk te ondersteunen, ongeacht hun grootte of cliënteel. Het gaat om een strategische actie die gevoerd wordt door de Confederatie Bouw met haar drie gewestconfederaties (VCB, CCW, CBB-H) en verschillende beroepsfederaties binnen de Confederatie, met name deze van STS, Fedecom, CBD en Bevad.