De Belgische Federatie van Aannemers van Natuursteenbewerking

Haar doelstelling bestaat in het vertegenwoordigen van haar leden en het opzetten van activiteiten en diensten die hun belangen ten goede moeten komen. Zij heeft ook tot taak initiatieven te steunen op gebied van beroepsopleiding en beroepspromotie.

Meer weten over ons? Klik hier 

News

Tips en tricks voor de realisatie van een zwembad meer info

De kwaliteit van de herinnering - Funeral Expo meer info

Natuursteen: het verhaal achter het materiaal - meer info

Algemene vergadering Natuursteen - 01/06/2018 - Namen - Foto's

Seminarie - Deskundigheid van de steenhouwer op het gebied van graafmonumeten  6 mei 2018 - Presentatie

            

 

Uiteenzettingen

Zwembaden in natuursteen en onderhoud van de natuursteen          Natuursteen in België