De Belgische Federatie van Aannemers van Natuursteenbewerking
, afgekort Confederatie Bouw Natuursteen, is een vereniging zonder winstoogmerk.

De Federatie groepeert 8 plaatselijke verenigingen en telt 160 aannemers steenhouwers en/ of marmerbewerkers verdeeld over heel het land.

Haar doelstelling bestaat in het vertegenwoordigen van haar leden en het opzetten van activiteiten en diensten die hun belangen ten goede moeten komen. Zij heeft ook tot taak initiatieven te steunen op gebied van beroepsopleiding en beroepspromotie.

Meer weten over ons? Klik hier