DIRECTIECOMITE

Het Directiecomité wordt verkozen door de Raad van Bestuur en is belast met het gewone bestuur van de Federatie. Het Directiecomité is als volgt samengesteld.

Voorzitter : VANDERLINDEN Henri

Ondervoorzitters :  BRAMS Marc

Secretaris-generaal : COGNAUX Francis

Penningmeester : EGGERMONT Jos

Verslaggevers : BUZIN Emile - DECLERCK Joost - FOSCARO Jean-Pierre - VAN DER STEEN Els