DIRECTIECOMITE

Het Directiecomité wordt verkozen door de Raad van Bestuur en is belast met het gewone bestuur van de Federatie. Het Directiecomité is als volgt samengesteld.

Voorzitter : VANDERLINDEN Henri

Leden :  BRAMS Marc - COGNAUX Anthony - DECLERCK Joost - EGGERMONT Jos - FONTAINE Arnaud - LATOUR Etienne - LUST Xavier - NELIS Wim - VAN GUCHT Els - VERHELLE Jordi