Nieuwe maatregelen werken met of als onderaannemer
 
  
 NIEUWE MAATREGELEN WERKEN MET OF ALS ONDERAANNEMER
 Bent u al mee?
 
 Maandag 8 mei 2017 | 14u00 OF 19u00 | KORTRIJK
                
       
Onderaanneming is een veel voorkomende werkwijze in de bouwsector. Onderaanneming komt echter vaak in het oog van de storm te staan als het gaat om sociale fraude en dumping. Dit brengt specifieke regelgeving en maatregelen met zich mee. Zo kent u ongetwijfeld reeds de reglementeringen inzake de inhoudingsplicht, werfmelding,verboden terbeschikkingstelling, schijnzelfstandigheid, ...
In het kader van de strijd tegen sociale fraude en dumping blijven evenwel nieuwe bijkomende maatregelen (mede op basis van Europese richtlijnen) zich opdringen:
 • Op 30.12.2016 werd een nieuwe regeling inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden bij de rechtstreekse onderaannemer van toepassing.
 • De ministerraad keurde op 17.02.2017 twee nieuwe maatregelen goed in het kader van overheidsopdrachten, die zullen gelden vanaf 1.7.2017 (op heden zijn de concrete wetteksten echter nog niet beschikbaar):
  • Onderaannemers zullen verplicht over een erkenning moeten beschikken
  • Beperking inzake de (verticale) keten van onderaannemers

Deze maatregelen gelden zowel voor de Belgische als voor buitenlandse onderaannemers!
De infosessie zal u wegwijs maken in de concrete toepassing en de gevolgen van deze nieuwe maatregelen en hoe u één en ander contractueel kan regelen. Wil u met kennis van zaken blijven werken met onderaannemers of als onderaannemer? Schrijf dan zeker in voor deze infosessie!


PROGRAMMA
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden:
  • Algemene regeling voor de onrechtstreekse contractanten
  • Bijzondere regeling voor de bouwsector voor de rechtstreekse contractanten
  • Bijzondere regeling illegalen uit derde landen
 • Verplichte erkenning van de onderaannemer
 • Beperking van de (verticale) keten van onderaannemers
 • Contract van onderaanneming: raamovereenkomst of overeenkomst per opdracht?
 • ...

  
PRAKTISCH
               
 • Datum & uur: Maandag 8 mei 2017 (Duurtijd: 1u00 à 1u30)
  • Namiddagsessie om 14u00 -- VOLZET
  • Avondsessie om 19u00 
 • Locatie: Confederatie Bouw Kortrijk | Kortrijksestraat 389 - 8500 Kortrijk
 • Sprekers: Marieke Terryn (Adviseur Sociale wetgeving) | Hanna Vanlancker & Tijl Vandommele (Juridisch adviseurs)
 • Deelnameprijs: Gratis
Wanneer de infosessie volzet is, krijgen leden van de Confederatie Bouw voorrang om deel te nemen.
Ontdek hier de voordelen van een lidmaatschap bij Confederatie Bouw.


INSCHRIJVING