BENOveren van appartementsgebouwen + update bouwpremies
 
  
 UPDATE BOUWPREMIES +
BENOVEREN VAN APPARTEMENTSGEBOUWEN


 Dinsdag 6 februari 2018 | 19u00 | KORTRIJK
                
       
Het pad naar een energiezuinig Vlaams woonpatrimonium werd door de Vlaamse beleidsmakers vastgelegd. En dat pad is ambitieus. De uitdaging is groot. Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen voldoen aan een EPC-kernwaarde van rond de 100 kWh/m²/jaar. 2050 mag dan ver weg lijken, om de opgelegde doelstelling te halen, moet de renovatiegraad omhoog. In West-Vlaanderen heeft een 4-gevelwoning een gemiddelde EPC-kernwaarde van 420 kWh/m²/jaar (in Vlaanderen 398). Voor een rijwoning is dit in West-Vlaanderen gemiddeld 317 (in Vlaanderen 296). Appartementen hebben in West-Vlaanderen een gemiddelde EPC-kernwaarde van 289 (in Vlaanderen 295). De gemiddelden liggen dus nog ruim boven de 2050-norm van 100 kWh/m²/jaar...

De energie-eisen vormen dus een bijzonder grote uitdaging. Voor woningen is de uitdaging groot, voor woonentiteiten in mede-eigendom is die mogelijks nog groter. Zowel op juridisch, technisch als financieel vlak! Daarom organiseren wij i.s.m. de Vlaamse Confederatie Bouw deze infosessie over het 'Beter Renoveren' (BENOveren) van mede-eigendom.

Tegelijk geven we u graag een update van de huidige premies voor uw klanten.


PROGRAMMA

  • Update van de (ver)bouwpremies die uw klanten dit jaar kunnen krijgen
  • Uitleg over de regelgeving, de specifieke problemen van het (energetisch) renoveren van appartementen: o.a. over de renovatie van de gebouwschil, de kostprijs van prefab versus in situ-systemen en de terugverdientijd van renovatie-ingrepen van gebouw in mede-eigendom
  • Mogelijkheid om praktische vragen te stellen

SPREKERS
  • Mevr. Hanna Vanlancker, adviseur Confederatie Bouw West-Vlaanderen 
  • Prof. Dr. Ir. Arch. Marijke Steeman, docent bouwfysica vakgroep architectuur en stedenbouw Universiteit Gent

  
PRAKTISCH
               
  • Datum & uur: Dinsdag 6 februari 2018 om 19u00  
  • Locatie: Confederatie Bouw Kortrijk | Kortrijksestraat 389A - 8500 KORTRIJK
  • Deelnameprijs: GRATIS voor leden Confederatie Bouw | Niet-leden: € 125 excl. btw per persoon
  • Vooraf inschrijven is verplicht
Ontdek hier de voordelen van een lidmaatschap bij Confederatie Bouw.


INSCHRIJVING