E-peil & S-peil: Wat betekent dit voor u als aannemer?
 
  
 E-PEIL & S-PEIL: WAT BETEKENT DIT VOOR U ALS AANNEMER?

 Woensdag 21 maart 2018 | 19u00 | KORTRIJK
                
       
Sedert begin dit jaar zijn er opnieuw een aantal wijzigingen in de EPB-regelgeving (energieprestatie en binnenklimaat) doorgevoerd. Zo werd o.a. een nieuwe parameter voor woningen - het S-peil - ingevoerd. Het S-peil vervangt het K-peil en de netto-energiebehoefte. Het S-peil (ook wel "schil-peil" genoemd) houdt naast de gebruikte isolatiematerialen ook rekening met de vormefficiëntie, luchtdichtheid, oriëntatie en zonwering.

Zoals opgelegd door de Europese richtlijn, evolueert de Vlaamse nieuwbouw stapsgewijs naar bijna-energieneutrale gebouwen. Om de energievraag terug te dringen, is een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil cruciaal.

De luchtdichtheid is één van de cruciale parameters voor het behalen van een laag S-peil. Elke woning moet, om een voldoende laag S-peil te behalen, een luchtdichtheidstest laten uitvoeren. Rekenen met de waarde bij ontstentenis, is geen optie meer. Luchtdicht bouwen wordt dus nog belangrijker voor de aannemer!

Maar het S-peil is niet de enigste vereiste binnen de EPB-regelgeving. Wie vandaag denkt aan bouwen, moet een E-peil 40 of lager en een verplicht aandeel hernieuwbare energie voorop stellen. Tijdens deze infosessie geven wij u graag een stand van zaken.

             
PROGRAMMA

 • S-peil verplicht vanaf 2018:
  • Wat is het S-peil? Wat zijn de eisen?
  • Wat zijn de gevolgen voor de aannemer?
  • Waarmee rekening houden bij de uitvoering van de werken?
 • Update E-peil:
  • Wat is het verschil t.o.v. het S-peil?
  • Welke zijn de huidige eisen?
  • Waarop moet ik als aannemer letten bij de uitvoering?
 • Energieverbruik tijdens de levensduur van het gebouw versus 'grijze' energie en CO2-uitstoot van materialen:

SPREKERS

 • Dhr. Bertrand Waucquez, energiedeskundige Vlaamse Confederatie Bouw
  
PRAKTISCH
               
 • Datum & uur: Woensdag 21 maart 2018 om 19u00  
 • Locatie: Confederatie Bouw Kortrijk | Kortrijksestraat 389A - 8500 KORTRIJK
 • Deelnameprijs: GRATIS voor leden Confederatie Bouw | Niet-leden: € 125 excl. btw per persoon
 • Vooraf inschrijven is verplicht
Ontdek hier de voordelen van een lidmaatschap bij Confederatie Bouw.


INSCHRIJVING