Nieuwe VCA-checklist
 
  
 NIEUWE VCA-CHECKLIST

 Woensdag 25 april 2018 | 09u00 | KORTRIJK
                
       
Er is een nieuwe versie van de VCA (Veiligheids-, gezondheids- en milieu-Checklist Aannemers). VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België. De nieuwe versie wordt van kracht vanaf 2 april en er geldt een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan.


Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:
 1. Terug naar de basis. Veiligheid komt nog meer centraal te staan.
 2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk.
 3. Gedrag: ruimte voor maatwerk. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag.
 4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. De positie van zelfstandigen binnen de VCA is verduidelijkt. Ook moeten aannemers hun onderaannemers op meer veiligheidsonderdelen gaan toetsen.
 5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid. Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. Ook andere landen kunnen er gemakkelijker gebruik van maken via een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

De vzw Contractor Safety Management en de Confederatie Bouw nodigen u graag uit op deze voorstelling van de nieuwe VCA-checklist. Inschrijven is gratis.


PROGRAMMA               
 
 • Inleiding VCA-checklist (achtergrond en toekomst)
 • De nieuwe VCA-checklist 2017/6.0 in detail:
  • Procedure
  • Certificatienorm VCA* - VCA** - VCA-P
  • VCA-criteria (vragen)
  • Overgangsregeling
 • Nieuw VCA-logo: voorwaarden en gebruik
 • Kwaliteitsbewaking
 • Nieuwe VCA-examens
 • Vraag en antwoord
  
PRAKTISCH               

 • Datum & uur: Woensdag 25 april 2018 van 09u00 tot 12u00
 • Locatie: Confederatie Bouw Kortrijk | Kortrijksestraat 389A - 8500 KORTRIJK
 • Deelnameprijs:  Gratis deelname - Vooraf inschrijven is verplicht

INSCHRIJVING