Hervorming vennootschapsrecht: Van THV naar 'samenwerken in maatschap'