Studienamiddag: De vernieuwde ATG-aanpak en de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering
 
De Belgische Vereniging van Aannemers van Dichtingswerken (BEVAD) organiseert in nauwe samenwerking met BCCA (WTCB en SECO) en de Confederatie Bouw een studienamiddag rond twee onderwerpen.

Vanaf 1 mei 2019 doen de vernieuwde ATG’s hun intrede. Daarin zal op een andere manier gecontroleerd moeten worden of een bepaalde daksamenstelling voldoet aan de brandreglementering Broof t1, die door de Belgische wetgeving opgelegd wordt.

Sinds vorig jaar moeten aannemers zich verplicht verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Aannemers die dakwerken uitvoeren vallen onder deze verplichting, maar niet voor alle werken die ze uitvoeren. Tijdens deze studienamiddag komt u te weten wanneer en onder welke voorwaarden een dergelijke verzekering verplicht afgesloten dient te worden. 

Programma

14u30: Onthaal en mogelijkheid tot bezoek standenmarkt
15u00: De vernieuwde aanpak m.b.t. brand in de ATG wordt toegelicht. Hoe kan men zien of een voorgestelde opbouw voldoet aan de Broof t1?
16u15: Pauze en mogelijkheid tot bezoek standenmarkt
16u30: 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering voor dichtingswerken. Wanneer dienen zij zich verplicht te verzekeren? Federale Verzekering geeft hierop het antwoord.
17u45: Vragen
18u00: Netwerkreceptie met broodjesmaaltijd. Mogelijkheid tot bezoeken standenmarkt.
18u45: Einde

Inschrijving
De deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht tot 1 week voor aanvang van de studienamiddag. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan hier!

Annulering
Iedere annulering van deelname moet schriftelijk gemeld worden vóór aanvang van de infosessie.

Doelgroep
Aannemers dak- en dichtings werken, voorschrijvers, bouwheren

Locatie
Confederatie Bouw West-Vlaanderen
Kortrijksestraat 389 A
8500 KORTRIJK