De ABEF organiseert meerdere keren per jaar een opleiding diepfunderingswerken (ODF) en dit in samenwerking met de diensten van de Tecno Bouw/FOREM en Constructiv.

De structuur van deze opleiding bestaat uit 2 niveau’s en meerdere hoofdstukken. De inhoud werd aangepast aan de nieuwe technieken in de bouw- en machinewereld met een extra aandacht voor de veiligheid. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met afbeeldingen en foto’s, waardoor het leermateriaal meer aanspreekt voor de verschillende doelgroepen. Het resultaat is een modulaire handboekenreeks en bruikbaar als ondersteuning van de lessen voor verschillende opleidingen en doelgroepen.

Niveau 1 heeft tot doel arbeiders te vormen en op te leiden als gespecialiseerd diepfunderingswerker en duurt 2 weken. In het algemeen wordt deze cursus in het begin van elk kalenderjaar gegeven. 

Niveau 2 is gericht naar het opleiden van machinisten diepfunderingsmachines. Deze cursus duurt 1 week en wordt gewoonlijk op het einde van het kalenderjaar gegeven. Bovendien wordt er een ‘Bedrijfsinterne opleiding’ gegeven om het niveau 2 te kunnen behalen. 

 

Deze opleidingen zijn gerstart in 2003 waarbij totaal reeds 640 werknemers een opleiding genoten hebben (stand april 2019).
Jaarlijks worden een zestal opleidingssessies georganiseerd, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.
 
Efficiëntie, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn thema’s die de ABEF hoog in het vaandel draagt. Het is ook voor elke funderingsmedewerker uitermate belangrijk dat hij daar ook de nodige aandacht aan besteedt.