BELGISCHE VERENIGING AANNEMERS FUNDERINGSWERKEN


De vereniging stelt zich tot doel gezonde verhoudingen te scheppen in de funderingssector en de zakelijke en morele belangen van de leden, voor zover deze met het funderingsbedrijf in verband staan, te behartigen en te verdedigen.


 

De vzw ABEF maakt  deel uit van FEDECOM, de federatie van complementaire ondernemingen van het bouwbedrijf, op zijn beurt behorende tot de Confederatie Bouw.