In samenwerking met onze leden en het WTCB zijn reeds een hele reeks uitvoeringsfiches tot stand gekomen.

Uitvoeringsfiches die een basis vormen voor de correcte en goede uitvoering van de beschreven funderingstechnieken.

De leden van ABEF onderschrijven deze uitvoeringsfiches in een “Code van Goede Praktijk”.

     
Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving  

 

Deze Infofiche over Berlijnse wanden van het type 1 waarbij de beschottingen tijdens de uitgraving worden aangebracht, is essentieel voor iedereen die dit type beschoeiing toepast. In deze fiche hebben we onder meer aandacht voor de uitvoering, de materialen en de afmetingen.

     
Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving    Deze Infofiche over Berlijnse wanden van het type 2 waarbij de beschottingen vóór de uitgraving worden aangebracht, is essentieel voor iedereen die dit type beschoeiing toepast. In deze fiche hebben we onder meer aandacht voor de uitvoering, de materialen en de afmetingen.
     
Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)   Deze Infofiche over palenwanden van het type 1 waarbij de palen in elkaar geplaatst worden, is essentieel voor iedereen die dit type beschoeiing toepast. Deze wand wordt tevens een secanspalenwand genoemd. In deze fiche hebben we onder meer aandacht voor de uitvoering, de technieken en de afmetingen.
     
Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken (tangenspalenwanden)    Deze Infofiche over palenwanden van het type 2 waarbij de palen naast elkaar worden geplaatst en elkaar raken, is essentieel voor iedereen die dit type beschoeiing toepast. Deze wand wordt tevens een tangenspalenwand genoemd. In deze fiche hebben we onder meer aandacht voor de uitvoering, de technieken en de afmetingen.
     
'Soil mix' -wanden. Type 1 : wanden opgebouwd uit kolommen    De Infofiche over 'soil mix'-wanden waarbij de wanden opgebouwd zijn uit kolommen, is essentieel voor iedereen die dit type beschoeiing toepast. In deze fiche hebben we onder meer aandacht voor de uitvoering, de materialen en de afmetingen
     
'Soil mix'-wanden. Type 2 : wanden opgebouwd uit panelen   De Infofiche over 'soil mix'-wanden waarbij de wanden opgebouwd zijn uit panelen, is essentieel voor iedereen die dit type beschoeiing toepast. In deze fiche hebben we onder meer aandacht voor de uitvoering, de materialen en de afmetingen.
     
Uitvoering van stalen damwanden   In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de uitvoering van stalen damwanden. Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de funderingstechniek in kwestie. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de hierbij gebruikte materialen en de karakteristieke afmetingen. Ten slotte wordt ook de nodige aandacht besteed aan het draagvermogen en de horizontale verplaatsing van de wanden, het toepassingsgebied ervan, de bijzondere aandachtspunten die ermee gepaard gaan, de mogelijke varianten en de kwaliteitszorg.
     
Uitvoering van diepwanden    In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de uitvoering van diep- of slibwanden. Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de funderingstechniek in kwestie. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de hierbij gebruikte materialen en de karakteristieke afmetingen. Ten slotte wordt ook de nodige aandacht besteed aan het draagvermogen en de horizontale verplaatsing van de wanden, het toepassingsgebied ervan, de bijzondere aandachtspunten die ermee gepaard gaan, de mogelijke varianten en de kwaliteitszorg.
     
Betonspecificaties voor diepwanden en baretten   Deze informatie brochure geeft de betonspecificaties op voor diepwanden en is opgesteld samen met het WTCB, Fedbeton en FABA
     
  Vanaf 1 september 2017 zullen de specialisten diepwanden in Belgoë enkel nog maar projecten bestuderen en volgen waarbij de leveringen inbegrepen zijn zoals staal, beton, enz... meer info
     
Classificatie van paalsystemen
  Deze Infofiche stelt een algemene classificatie van de verschillende bestaande paalsystemen voor. Deze classificatie is gebaseerd op tabel 4 uit het WTCB-Rapport nr. 12 [1]. Elk van deze paaltypes maakt bovendien het voorwerp uit van een afzonderlijke uitvoeringsfiche met een specifieke nummering (zie onderstaande tabel). Zo handelen de Infofiches 67.5.1.2.1.1 tot 67.5.1.2.1.5 over verschillende schroefpaalsystemen met grondverdringing met een schacht in plastisch beton.
Materiaalfiche I voor palen met grondverdringing (categorie I)   In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de verschillende materialen die gebruikt worden bij de uitvoering van in de grond gevormde palen met grondverdringing (categorie I). Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de funderingstechniek in kwestie. Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de specificaties en normen die van toepassing zijn op de hierbij aangewende materialen en wordt er dieper ingegaan op de ontwerp- en prestatie-eisen die ermee verbonden zijn. Tot slot worden er ook nog een aantal bijzondere aandachtspunten belicht.
     
Ondermetselen van bestaande funderingen   In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op het ondermetselen van bestaande funderingen. Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de techniek in kwestie. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de daarbij gebruikte materialen en de karakteristieke afmetingen ervan. Ook het draagvermogen, de horizontale verplaatsing van de wanden, het toepassingsgebied van de techniek en de bijzondere aandachtspunten die ermee gepaard gaan worden belicht. Tot slot komen de mogelijke varianten en de kwaliteitszorg aan bod.
     
Onderschoeien van bestaande funderingen door middel van beschoeide sleuven   In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op het onderschoeien van bestaande funderingen door middel van beschoeide sleuven. Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de techniek in kwestie. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de daarbij gebruikte materialen en de karakteristieke afmetingen ervan. Ook het draagvermogen, de horizontale verplaatsing van de wanden, het toepassingsgebied van de techniek en de bijzondere aandachtspunten die ermee gepaard gaan worden belicht. Tot slot komen de mogelijke varianten en de kwaliteitszorg aan bod.
     
Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht van plastisch beton. Atlas-palen   In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de uitvoering van Atlas-palen. Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de funderingstechniek in kwestie. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de hierbij gebruikte materialen, het inbrengsysteem en de nominale afmetingen. Ten slotte wordt ook de nodige aandacht besteed aan het draagvermogen en het vervormingsgedrag van de palen, het toepassingsgebied ervan, de bijzondere aandachtspunten die ermee gepaard gaan en de kwaliteitszorg.
     
Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. GVS-palen (De Waal)   In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de uitvoering van GVS-palen (De Waal). Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de funderingstechniek in kwestie. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de hierbij gebruikte materialen, het inbrengsysteem en de nominale afmetingen. Ten slotte wordt ook de nodige aandacht besteed aan het draagvermogen en het vervormingsgedrag van de palen, het toepassingsgebied ervan, de bijzondere aandachtspunten die ermee gepaard gaan en de kwaliteitszorg.
     
Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. Fundex®-palen   In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de uitvoering van Fundex®-palen. Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de funderingstechniek in kwestie. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de hierbij gebruikte materialen, het inbrengsysteem en de nominale afmetingen. Ten slotte wordt ook de nodige aandacht besteed aan het draagvermogen en het vervormingsgedrag van de palen, het toepassingsgebied ervan, de bijzondere aandachtspunten die ermee gepaard gaan en de kwaliteitszorg.
     
Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. GVS-palen (Olivier)   In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de uitvoering van GVS-palen (Olivier). Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de funderingstechniek in kwestie. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de hierbij gebruikte materialen, het inbrengsysteem en de nominale afmetingen. Ten slotte wordt ook de nodige aandacht besteed aan het draagvermogen en het vervormingsgedrag van de palen, het toepassingsgebied ervan, de bijzondere aandachtspunten die ermee gepaard gaan en de kwaliteitszorg.
     
Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. Omega-palen   In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de uitvoering van Omega-palen. Hiertoe wordt er eerst en vooral een korte typering en beschrijving gegeven van de funderingstechniek in kwestie. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de hierbij gebruikte materialen, het inbrengsysteem en de nominale afmetingen. Ten slotte wordt ook de nodige aandacht besteed aan het draagvermogen en het vervormingsgedrag van de palen, het toepassingsgebied ervan, de bijzondere aandachtspunten die ermeegepaard gaan en de kwaliteitszorg.           
     
Richtlijnen voor de minimale h.o.h.-afstand van vers gebetonneerde palen met grondverdringing (categorie I)       Deze Infofiche bevat een aantal richtlijnen met betrekking tot de minimale h.o.h.- afstand van dicht bij elkaar gelegen in de grond gevormde grondverdringende palen, uitgevoerd met een tijdelijke verbuizing. Deze richtlijnen werden onttrokken uit de norm NBN EN 12699 [1], die dieper ingaat op de uitvoeringsvolgorde ervan.
     
Uitvoeringstoleranties voor palen met grondverdringing (categorie I)   In deze Infofiche wordt de aandacht toegespitst op de uitvoeringstoleranties voor palen met grondverdringing (categorie I) (zie afbeelding 1). Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de normen NBN EN 1536 [2] en NBN EN 12699 [3].