ABEF heeft in samenwerking met TUC RAIL documenten tot stand gebracht ten einde veiligheidsmaatregelen bij werken met funderingsmachines naast of in de nabijheid van sporen beter te beheersen en te implementeren.

Een eerste document, de “kick-off meeting – checklist” dient gebruikt te worden bij het onderrichten van de arbeiders op de bouwplaats bij het begin der werken, meerbepaald tijdens de “toolbox – meeting”.

Een tweede document, het “pre-job werkbezoek” wordt gehanteerd als instrument om de omgeving te beoordelen voorafgaandelijk aan de werken, ten einde eventuele bijkomende maatregelen op te lijsten om tot een veilige werkplaats te komen.

Tot slot wordt het “opstellingsformulier” gebruikt om te gaan of het gekozen materieel geschikt is voor het uit te voeren werk.