Vertegenwoordigingen

 

  

Het NaVAP is een beroepsfederatie van de Confederatie Bouw.

In die hoedanigheid is zij zowel in de Confederatie als in haar Gewestconfederaties vertegenwoordigd en neemt ze deel aan de diverse activiteiten die in het belang van de geconfedereerde leden worden georganiseerd.

Het NaVAP is aangesloten bij de Europese vereniging "Union internationale européenne des entrepreneurs de Plâtrerie, staff, stuc et activités annexes" afgekort UEEP, waarvan de sociale zetel is gevestigd te Parijs, in Frankrijk.

ANDERE VERTEGENWOORDIGINGEN:

 • Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
 • Sectorcommissie Bouw
 • Bijzondere Raadgevende Commissie van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven
 • Centrale Examencommissie (vestigingsattest)
 • KMO Commissie
 • Algemene Raad van het WTCB
 • Technisch Comité "Pleister-en voegwerk" van het WTCB
 • Belgisch Instituut voor Normalisatie
 • Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid
 • Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen
 • Paritair Comité van het Bouwbedrijf
 • Sociale Commissie
 • Commissie coördinatie veiligheid en hygiëne
 • Verzoeningscommissie Bouw