BEVAD werkt nauw samen met verschillende partners:


WTCB: dé referentie voor technische informatie

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) is een particuliere onderzoeksinstelling waar alle Belgische bouwbedrijven lid van moeten zijn. Het centrum is vooral bekend voor de Technische Voorlichtingen (TV). Deze documenten zijn een leidraad voor de correcte uitvoering van werken binnen de diverse domeinen van de bouw.
Op hun website vind je al die documenten terug, alsook de teksten die verschenen in hun publicatie WTCB Contact.

Het WTCB heeft ook een apart deel op de website voor platte daken en dichtingswerken.


Constructiv: uw partner voor opleiding

 

Het Fond voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid (Constructiv) biedt opleidingen en publicaties aan voor de bouwsector. Die kan u raadplegen of bestellen via constructiv.be  Momenteel heeft het Constructiv 2 publicaties voor platte daken:


NAVB Constructiv: alles over veiligheid

Op hoogte werken vraagt om een strenge opvolging van de veiligheid. De hoofdopdracht van het navb Constructiv bestaat erin het welzijn van de werknemers op de werkplek te bevorderen. Daartoe probeert het alle mogelijke kennis te verzamelen die de veiligheid en hygiëne in de bouwsector bevordert. Deze kennis wordt o.a. gebundeld in verschillende publicaties, zoals Constructiv info en Constructiv dossier. De uitgebreide zoekmodule op de website biedt een handig overzicht van alle publicaties. Je kan ook sommige publicaties gratis downloaden.