BEVAD heeft een grote expertise op het vlak van dichtingswerken. Leden kunnen voor informatie altijd bij ons terecht. Onze leden zijn ook automatisch aangesloten bij de Confederatie Bouw waardoor ze alle diensten van de grootste werkgeversorganisatie voor de bouw kunnen raadplegen. In een notendop zijn dit drie belangrijke pijlers waarop onze werking steunt:

Informeren belangen verdedigennetwerk versterken


1) Informeren

BEVAD

Het nationaal secretariaat van BEVAD bevindt zich in het hartje van Brussel. Van hieruit verzekeren we een permanente werking van de organisatie. We beantwoorden graag al uw vragen, organiseren infosessies en nog veel meer. Neem contact met ons op!


Confederatie Bouw

De Confederatie Bouw is de grootste werkgeversorganisatie voor de bouwsector. Net als BEVAD verdedigt het de belangen van de aannemers en geeft het interessante informatie aan leden. Ieder lid van BEVAD is aangesloten bij de Confederatie Bouw en kan in de lokale kantoren terecht met al hun vragen over het bouwbedrijf. Gaande van personeelsbeheer tot vragen over vergunningen allerhande. Geen vraag is ons te veel! Neem hier contact op met uw lokale Confederatie Bouw. In iedere provincie beschikken we over minstens één kantoor.


Roof Belgium

De Confederatie Bouw Afwerking, een cluster waar BEVAD nauw mee samenwerkt, geeft heel wat vakbladen uit, waaronder Roof Belgium. Dit is het magazine voor de Belgische dakensector. Het vakblad verschijnt maandelijks en is steeds online te raadplegen via deze link. Bovendien kan je het ook gratis thuis ontvangen. Stuur hiervoor een mail met je adresgegevens naar greta.horlait@confederatiebouw.be


2) Belangen verdedigen

De Confederatie Bouw verdedigt de sectorbelangen bij de overheid, de economische beleidsmakers en de bouwpartners. Door aanwezig te zijn op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees niveau vertegenwoordigt de Confederatie de bouwsector bij talrijke organisaties en instanties zoals het VBO, de sectorale paritaire comités (arbeiders en bedienden), de niet-paritaire en paraprofessionele instellingen, de andere sectorgebonden federaties. Ze verdedigt de aannemers in talrijke overleg- en adviesinstanties die direct of indirect de belangen van de aannemers beïnvloeden. BEVAD focust zich hiervoor natuurlijk op de belangen van de aannemers van platte daken.


3) Netwerk versterken

De Confederatie Bouw en BEVAD bouwen aan een sterk netwerk van aannemers. Goede contacten zorgen voor een waardevolle uitwisseling van informatie, kan samenwerkingen voortbrengen en brengt gelijkgezinden bij elkaar. De Confederatie organiseert ieder jaar het BouwForum, terwijl BEVAD bijvoorbeeld uitpakt met de vakbeurs Belgian Roof Day. Tel daar ook nog eens de talloze infoavonden en evenementen bij en u heeft tal van mogelijkheden om te netwerken.