Wat is BEVAD

De Belgische Asphalteurs Vereniging werd gesticht in 1935. Ondertussen is de naam veranderd en vandaag heet zij de Belgische Vereniging van Aannemers van Dichtingswerken (BEVAD) of in het Frans l'Association Belge des Entrepreneurs d'Etanchéité (ABEE). De huidige Voorzitter is Dhr. Y. Biesmans. De zetel van de Vereniging bevindt zich in 1000 Brussel, Lombardstraat 34-42. In december 1994 verwierf de Vereniging de titel van Koninklijke Maatschappij. Momenteel groepeert de Vereniging 200 effectieve leden, allen aannemers van dichtingswerken. Buiten deze effectieve leden, aanvaardt de Vereniging ook corresponderende leden. Dit zijn fabrikanten of verdelers van producten gebruikt in de afdichtingswereld. De Vereniging groepeert 50 corresponderende leden. Zij steunen de Vereniging door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage.

Doelstellingen

BEVAD beschermt en ontwikkelt de beroepsbelangen van haar leden. De algemene belangen van de leden worden vertegenwoordigd bij openbare besturen en velerlei andere instanties. Zij wil de kwaliteit promoten bij de toepassing van afdichtingsmaterialen. De regels van de kunst die na te leven zijn bij de uitvoering van dichtingswerken worden door de beroepsorganisatie mee opgesteld. Op Belgisch en Europees niveau wordt meegewerkt aan het standaardiseren van de kwaliteit van dichtingsmaterialen. De Vereniging zorgt voor de promotie van het beroep van dakafdichter en verleent haar medewerking bij de vorming van gespecialiseerde afdichters. De leden kunnen beroep doen op technische en juridische bijstand.

BEVAD NL from MOOSE-STACHE on Vimeo.