Recente verwezenlijkingen van BEVAD


NRDD

De Nationale Raad van Dak- en Dichtingswerken (NRDD) ontstond in 2012 uit een toenadering van de BEVAD en de Confederatie Bouw Dak (CBD). Die laatste groepeert de aannemers van hellende daken. De bedoeling van deze nieuwe instantie is om samen te werken rond bepaalde thema’s zoals opleidingen, evenementen, infosessies enz. De Belgian Roof Day is alvast een resultaat van deze nieuwe samenwerking. Zo verdwenen Dag van het Dak en Roof City en werden de krachten gebundeld in de nieuwe dakenbeurs.


Technische voorlichting Parkeerdaken

"Er bestond geen referentiedocument voor deze Technische Voorlichting over parkeerdaken. De grote studiebureaus hadden weliswaar de ervaring en wisten waar ze de informatie moesten halen voor de opbouw van een dergelijk dak, maar de aannemers wisten van niets. Daarom is er op de gezamenlijke vraag van BEVAD, WTCB en OCW deze TV gekomen.”  (Michel Buvé, voorzitter van BEVAD)

Hiermee verwoordt onze voorzitter op treffende wijze waarom dit document bestaat. In mei 2015 volgde er eveneens een druk bijgewoonde infosessie.

Lees hier meer over de TV.


Brandveilig werken bij dakafdichtingswerken

BEVAD stelde in 2014 een nieuwe publicatie voor die focust op de brandveilig werken bij dichtingswerken. Vaak wordt bij een brand op een plat dak met de vinger gewezen naar de dakafdichter. Leden van de Belgische Vereniging Aannemers van Dichtingswerken (BEVAD) hebben recht op een gratis exemplaar. De aankoopprijs van de publicatie bedraagt 15 euro excl.BTW. Geïnteresseerden kunnen een bestelling plaatsen via bevad@confederatiebouw.be.

Meer informatie (linken naar XXX)


Plat dak specialist

Zie opleidingen.


Belgian Roof Day

In de Brussels Kart Expo vindt sinds 2014 ieder jaar Belgian Roof Day plaats. Dit is een organisatie van de NRDD, een toenadering tussen BEVAD en de Confederatie Bouw Dak (CBD). De beurs is dé Belgische vakbeurs voor de dakensector en heeft met meer dan 150 exposanten een uitgebreid aanbod. Bovendien is er gratis eten en drinken, waardoor de sfeer erg formeel en gemoedelijk overkomt. Vorig jaar lokte de beurs meer dan 3.800 bezoekers.

Meer informatie ...