CE-markering

   

CE-markering in de schrijnwerkerijsector

De CE-markering, opgelegd in het kader van de Europese "Bouwproductenrichtlijn", betekent dat een product in overeenstemming is met een Europees geharmoniseerd technisch voorschrift. Het product is dan geschikt voor de Europese markt en kan er vrij circuleren. Eens de CE-markering van toepassing, kunnen geen afwijkende producten meer op de markt gebracht worden. Ook schrijnwerkfabrikanten hebben sinds 1 februari 2010 te maken met de CE-markering op deuren en ramen, net zoals dat al was voor poorten en garagepoorten. Bepaalde prestatie-eisen (U-waarde, wind- en waterdichtheid, edm) zullen moeten aangetoond worden volgens de richtlijnen van de Europese norm NBN EN 14351-1 die omgezet werd in een Belgische norm.

 

 

Principes CE-markering (ITT + FPC)

Twee principes zijn belangrijk bij de CE-markering: het testen van één of meerdere raam- of deurtypes (de zogenaamde ITT – Initial Type Testing) en de invoering van een fabricage-controlesysteem (de zogenaamde FPC – Factory Production Control) in het bedrijf. De FPC kan u vergelijken met een intern technisch kwaliteitssysteem. Een hele boterham voor elk schrijnwerkbedrijf.

Databank met proefresultaten

De prestatie-eisen die voor schrijnwerk gevraagd worden, gaan verder dan het strikt wettelijke kader van de CE-markering. Om de gebruiksgeschiktheid van producten te kunnen beoordelen, hebben zij nood aan informatie over de wind- en waterdichtheid, inbraakwerendheid, enz.

De bepaling van deze prestaties dient te gebeuren volgens een aantal Europese proefnormen, die ontwikkeld werden door het CEN, en door het NBN omgezet werden in Belgische normen. Die normen vormen een belangrijk uitgangspunt voor de STS 52.0, die in ons land gelden als dé referentie voor de voorschrijver van schrijnwerken.

Om te vermijden dat de uitvoering van ITT-proeven (initiële typeproeven) voor KMO’s gepaard zou gaan met zware investeringen, heeft het WTCB, met de steun van de FOD Economie en in samenwerking met BCCA en de Confederatie Bouw-Vlaamse Schrijnwerkers, een onderzoek gedaan ter bepaling van de belangrijke prestaties van houten vensters in functie van verschillende parameters (hang- en sluitwerk, profielen,…).

CE-markering: Mogen of moeten? Wie wel of wie niet?

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen aannemer en fabrikant.

  1. Voor fabrikanten van deuren en ramen is de CE-markering steeds verplicht.
  2.  Voor aannemers van schrijnwerken is het een mogelijkheid, maar geen verplichting. Door zijn producten toch van een CE-markering, kan de aannemer aantonen dat ze aan de voorgeschreven prestaties voldoen en dat levert hem een concurrentieel voordeel op.

 

Let op!

  • Een persoon die in zijn atelier vensters maakt en vervolgens verkoopt wordt in deze context beschouwd als een fabrikant en is verplicht de CE-markering aan te brengen.
  • Een persoon die de in zijn atelier zelf vensters maakt en ze ook zelf plaats, wordt aanschouwd als een aannemer, zodat de CE-markering geen verplichting is.

Bent u niet zeker tot welke categorie u behoort, aarzel niet en neem met ons contact op. Wij geven u professioneel advies:

E-mail: vlaamseschrijnwerkers@confederatiebouw.be – Tel. 02 545 57 57

Nuttige links:

Europa over CE-markering:

http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_nl.htm


WTCB: Inleiding tot de CE-markering van bouwproducten:

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=ce


Documenten voor CE-markering:

Deze pagina is enkel beschikbaar voor leden (klik hier).