De Confederatie Bouw Afwerking is de meest representatieve onafhankelijke werkgeversorganisatie voor de afwerkingssector. Zij vertegenwoordigt meer dan 3.500 aannemers uit de afwerkingssector. Dit gebeurt via de beroepsfederaties en de Confederatie Bouw.

Beroepsfederaties

Onder de Confederatie Bouw Afwerking vallen de volgende beroepsfederaties:

- Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers
- Confederatie Bouw – Dé Parketplaatsers 
- Confederatie Bouw – BEWAP
- Confederatie Bouw – Aannemers van Glaswerken
- Confederatie Bouw – Isolatiebedrijven 
- Confederatie Bouw – Vlaamse Schilders 
- Confederatie Bouw – Belgische Schilders
- Confederatie Bouw – Brusselse Schilders

- Confederatie Bouw – NaVAP   
- Confederatie Bouw - BEVAD

 

Dienstverlening

De Confederatie Bouw Afwerking is in de eerste plaats een dienstverlenende organisatie. Voor informatie, advies of bijstand kunnen aannemers steeds bij ons terecht. Als lid van onze organisatie bent u aangesloten bij de beroepsfederatie(s) die van toepassing zijn voor uw beroepsactiviteiten.
Voor een jaarlijks lidgeld krijgt u een ongelimiteerde dienstverlening. Wij leveren maatwerk aan onze klanten! Elk lid, elke groep heeft zijn eigen unieke aanpak nodig. Elke vraag of problematiek is anders. Wij spelen hier flexibel op in. Ontdek hier onze dienstverlening en hier de voordelen die we aanbieden.

Belangenverdediging

Daarnaast treden wij ook op als spreekbuis voor de afwerkingssector en verdedigen wij hun beroepsbelangen waar nodig. Zo zetelen we in verschillende werkgroepen van het WTCB, FVB en andere bouwgerelateerde instanties. Wij vertegenwoordigen de belangen van het schrijnwerkberoep waar dit wenselijk is.

Confederatie Bouw

De Confederatie Bouw is de grootste werkgeversorganisatie voor de Belgische bouwsector. Zij verenigt nu meer dan 15.000 ondernemingen uit de bouwsector: zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen, actief op alle gebieden van de bouw.
De Confederatie Bouw Afwerking is binnen deze organisatie een overkoepelende instantie voor verschillende beroepsfederaties met betrekking tot de afwerkingssector. Zo hebben al deze beroepsfederaties dezelfde directeur en in de meeste gevallen hetzelfde secretariaat. Op die manier worden de middelen optimaal aangewend om de leden te helpen.