INFOSESSIE "Vernieuwde grondverzetsregeling en praktische opleiding Grondbank Community"
 


De Grondbank en de Confederatie Bouw organiseren een infosessie over de vernieuwde grondverzetsregeling (VLAREBO hfsk XIII) die vanaf 01 april 2019 in voege treedt.  Deze sessie is in de eerste plaats gericht naar aannemers.

Tijdens de sessie wordt er een overzicht gegeven van de voorziene wijzigingen, en wordt er dieper ingegaan? op o.a. de uitgebreide meldingsplicht, de overgangsperiode, de specifieke richtlijnen rond oeverdeponie, enz...

Programma Infosessie Vernieuwde grondverzetsregeling 

 • Integratie van bagger- en ruimingsspecie in de grondverzetsregeling waarbij vooral de impact op de infrastructuurwerken en onderhoudswerken wordt beschouwd (ruimen, herprofileren,...)
 • De nieuwe meldingsplicht voor kleine projecten
 • De wijziging van de normen en voorwaarden voor gebruik van bodemmaterialen: de overgangsperiode
 • Aanpak van de erkende bodembeheerorganisatie bij de opvolging  van de werven (vanuit de totale volume-balans)

 

Inhoud praktische opleiding Grondbank Community

De sessie richt zich in de eerste plaats op administratieve medewerkers van grondwerkers en tussentijdse opslagplaatsen.  Tijdens de opleiding gaan we in op de verschillende functionaliteiten van de Grondbank Community zoals o.a. 
 • Indienen van een technisch verslag ter conformverklaring
 • Aanvragen van transportdocumenten en indienen van meldingen
 • Indienen van eindverklaringen
 • Raadplegen van alle dossiers, documenten, ...
 • Zoekfuncties en filters
De sessie duurt ca. 1u30. 

Datum en plaats van de infosessie:

 • Donderdag 2 mei 2019 om 09u00 
 • Confederatie Bouw Provincie Antwerpen, Th. Van Rijswijckplaats 7 – 2000 Antwerpen

 

Inschrijven: Klik hier