Bouwen aan Vlaams-Brabant Klimaatneutraal : kennisuitwisseling, dé uitdaging !


“De Provincie Vlaams-Brabant heeft als doelstelling om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Een hele grote uitdaging voor de provincie, voor de gemeenten, maar zeker ook voor de bouwsector. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel, zeker voor wat betreft de vermindering van de CO2-uitstoot van de huishoudens, waar het potentieel voor het verminderen van emissies het grootst is.

De woningbouw in ons land wordt in een steeds hoger tempo geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. De vergrijzing, bevolkingsgroei en gezinsverdunning doen de behoefte aan woningen sterk toenemen. Daarnaast wordt de regelgeving, vooral onder Europese druk, steeds strenger. Compact, energiezuinig én betaalbaar bouwen wordt de uitdaging van de toekomst. De bouwsector reageert daarop met voortdurende innovatie in technieken, materialen en concepten.

We zullen in de toekomst ook nog efficiënter moeten leren omgaan met de beschikbare bouwruimte. Compacte woningen zullen eerder norm dan uitzondering worden. Volledig open bebouwing wordt in de toekomst ook veeleer uitzondering dan regel. Ook appartementen zullen steeds meer terrein winnen. Gedurende twee jaar zullen we proberen, met het project Bouwen aan Vlaams-Brabant Klimaatneutraal, de bouwprofessionals klaar te maken voor deze marktevoluties.”

 

 Ontwikkeld met de steun van
de provincie Vlaams-Brabant