BIM, ook voor kleine bedrijven en onderaannemers
Plan een avondje online fun met JoBB
Uitstel hernieuwing certificaat technicus vloeibare en gasvormige brandstoffen
Stad Leuven ondertekent het charter werftransport
Vervangende feestdagen doorgeven voor 15 december

 


BIM, OOK VOOR KLEINE BEDRIJVEN EN ONDERAANNEMERS 
 24 november 2020

In de bouwsector wordt steeds vaker gebruikgemaakt van BIM (Building Information Management). Vooral door grotere aannemers. Echter, deze nieuwe manier van werken vergt ook voor kleinere (onder)aannemers heel wat aanpassingen.
Voor kleinere (onder)aannemers is de stap zetten naar BIM niet vanzelfsprekend: men beschikt niet over de digitale kennis en middelen en het is een relatief grote investering.
 
Het 4-delige traject (totaal 12u) 'BIM voor kleine aannemers of onderaannemers': 
•    focust op de digitale tools die geen zware investering vergen en die de aannemer toelaten op een efficiënte manier BIM te implementeren in het bouwbedrijf;
•    heeft niet als doel om te leren modelleren, maar wél om bestaande modellen te gebruiken;
•    toont hoe je gegevens uit de modellen kan halen en aanvullingen of opmerkingen kan maken in een BIM-omgeving;
•    wordt op een laagdrempelige en praktische manier georganiseerd om je inzicht te geven in wat BIM is en welke beschikbare tools er voorhanden zijn.
Data : 28/01, 4/02, 25/02, 11/03
Locatie : Syntra Midden-Vlaanderen - Asse
Vragen ? Stuur dan een mailtje naar benedikt.declercq@vcb.be.

PROGRAMMA EN INSCHRIJVEN >>>
 


PLAN EEN AVONDJE ONLINE FUN MET JOBB
24 november 2020

Ben je het ook beu dat elke dag er hetzelfde uitziet en dat er niet veel leuks is om naar uit te kijken ? Dan hebben onze jonge ondernemers van Vlaams-Brabant dé ideale oplossing om de sleur voor één avondje te doorbreken.

Op donderdagavond 10 december organiseren de Jonge Ondernemers van Vlaams-Brabant een online cognac-degustatie. Meedoen is simpel, je schrijft je in en bestelt een cognac-pakket aan 30 euro per persoon, excl BTW. Je ontvangt dan tijdig je degustatieset (cognac aperoset + 8 proefbuisjes met verschillende cognacsoorten), vergezeld van praktische instructies ter voorbereiding. Zet alles klaar en dan moet je bij aanvang enkel nog inloggen en vervolgens mee proeven en genieten van dit gouden vocht. Een extra voordeel is dat je dit kan doen vanuit je comfortabele zetel en dan hoef je daarna de baan niet meer op. Lekker makkelijk én veilig, toch ?
MEER INFO EN INSCHRIJVEN >>>

 


UITSTEL HERNIEUWING CERTIFICAAT TECHNICUS VLOEIBARE EN GASVORMIGE BRANDSTOFFEN
24 november 2020

Vervalt je certificaat binnenkort en kan je wegens overmacht de bijscholing niet tijdig afleggen? Geen paniek, je kan een individueel uitstel vragen aan de afdeling GOP.
 
Hoe? 
- Vul dit formulier in 
- Toon aan dat je (eventueel opnieuw) bent ingeschreven of op een wachtlijst staat bij een erkende opleidingsinstelling zoals de Bouw Academie van Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant.
- Vraag dit uitstel aan vóór de uiterste datum voor uw bijscholing. 
- Wanneer je voor meerdere erkenningen (GV- en TV-erkenning) uitstel wenst te vragen, moet je het formulier meerdere keren invullen.
 
Contacteer de Bouw Academie via mail of telefonisch (02 230 14 20) om een inschrijvingsbewijs aan te vragen of om bijkomende inlichtingen te verkrijgen. 
 
Volgende sessies 
•    Hernieuwing certificaat technicus vloeibare gassen
opleiding 8 december om 8u30-17u, examen 10 december van 8u30-12u30 
•    Hernieuwing certificaat Technicus Gasvormige brandstof GI-GII
opleiding 17 december van 8u30-17u, examen 18 december om 8u30-12u30
 
Snel inschrijven is de boodschap, de plaatsen zijn beperkt. 
 


STAD LEUVEN ONDERTEKENT HET CHARTER WERFTRANSPORT
24 november 2020
 

Stad Leuven levert heel wat inspanningen om schoolomgevingen veiliger te maken. Door het charter werftransport te ondertekenen engageert ze zich samen met de bouwsector om werfverkeer te weren uit schoolomgevingen. De stad zal daartoe onder meer met aannemers en bouwheren overleggen over alternatieve, veiligere routes en ook zelf het goede voorbeeld geven.
Het charter bepaalt onder meer dat werftransport zoveel mogelijk moet vermeden worden in schoolomgevingen en op belangrijke schoolfietsroutes tussen 7u30 en 8u30 's morgens en tussen 15u30 en 16u30 in de namiddag (11u30 en 12u30 op woensdag).

Het charter bevat ook een lijst van welke routes geschikt zijn voor werfverkeer en welke dat absoluut niet zijn. Voor zowel het centrum als de deelgemeenten geldt dat werfverkeer zo lang mogelijk gebruik moet maken van het hoger gelegen wegennet. 

“Leuven is een studentenstad waar zachte mobiliteit goed ingeburgerd is. Het is dan ook belangrijk, als beroepsfederatie, om onze aannemers attent te maken voor de veiligheid van zwakke weggebruikers. We zijn er ook van bewust dat de stad een belangrijke rol kan spelen als aanspreekpunt voor onze aannemers om samen naar alternatieve routes voor werftransport te zoeken. Een goede samenwerking tussen de verschillende partijen zal zorgen voor een veilige én vlotte bevoorrading van onze werven”, aldus Jurgen Hamelryck, directeur van de Confederatie Bouw Vlaams-Brabant.

 


VERVANGENDE FEESTDAGEN DOORGEVEN VOOR 15 DECEMBER
24 november 2020

Wanneer een feestdag samenvalt met een zaterdag of zondag, wordt hij door een gewone activiteitsdag vervangen. In 2021 zijn er 3 feestdagen die vervangen moeten worden.
Voor twee daarvan heeft het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf de vervangingsdagen vastgelegd: zaterdag 1 mei 2021 wordt vervangen door vrijdag 14 mei 2021 en zaterdag 25 december 2021 door maandag 27 december 2021.
 
Voor zondag 15 augustus 2021 werd er door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf geen verplichte vervangingsdag vastgelegd.
In het regionaal verlofakkoord werd deze feestdag wel vervangen door maandag 16 augustus 2021.  Dit is slechts een aanbeveling en je kan hiervan afwijken. Kies je een andere vervangingsdag (ofwel in overleg met de syndicale afvaardiging ofwel met akkoord van de werknemers), moet de vastgelegde vervangingsdag vóór 15 december 2020 in de lokalen van de onderneming aangeplakt worden als een ondertekend en gedagtekend bericht. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en moet verstuurd worden aan Toezicht op de Sociale Wetten. Dit is een goede gelegenheid om Toezicht Sociale Wetten meteen in te lichten van het feit of jouw onderneming al dan niet collectief zal sluiten tijdens het bouwverlof van 2021.