Thema : CIRCULAIR BOUWEN

De circulaire economie in de bouw zet zich door. Er is almaar meer aandacht voor materialen, hun waarde, hun hergebruik en recyclage en voor gebouwen die aanpasbaar, flexibel en duurzaam zijn. Ook ontstaan nieuwe business modellen en diensten die op de tendens naar meer circulaire gebouwen inspelen.
Dit vertaalt zich intussen in concrete bouwprojecten en interessante realisaties, waarbij de aannemer een belangrijke rol speelt om de uitgedachte concepten mee in praktijk te brengen.
Deze Summer University wil de aannemer verder vertrouwd maken met bestaande en nieuwe oplossingen, ervaringen uit de praktijk delen en verspreiden, en een blik op de toekomst van het circulair bouwen werpen.

De Summer University kadert dit jaar ook in het Build Circular.Brussels project.
Dit initiatief is bedoeld om de relance in de Brusselse bouwsector te ondersteunen en te richten op de circulaire economie in de bouwsector.

 

De Summer University wordt dit jaar verspreid over drie dagen en zal volledig online verlopen :

• 11 september 2020 : introductie & kick-off Build Circular.Brussels

• 25 september 2020 : Circulair bouwen en Ondernemen

• 9 oktober 2020 : Materialen in kringlopen - Innovaties & Urban Mining

 

       
       
       
Met de steun van