Uw beroep is volop aan het veranderen!

De behoeften van de bouwbedrijven zijn heel specifiek en de reglementeringen veranderen snel.

De CBB-H begeleidt u met 4 gespecialiseerde diensten. Persoonlijke en kosteloze hulp voor alle bouwbedrijven.


Wat uw specialiteit ook is, duurzaam bouwen houdt veranderingen in voor uw manier van werken.

  • Voor uw projecten: energie, ventilatie, verwarming, hernieuwbare energie, waterbeheer, geluidsisolatie, toegankelijkheid van gebouwen, de kosten, enz.
  • Op uw bouwplaatsen: werflawaai, afvalstoffen, vervuilde bodems, reglementeringen, enz.
  • Voor uw bedrijf: systemen voor milieumanagement, opleiding van het personeel, bouwteam, certificering, enz.
Antwoorden op al uw vragen over energiepremies, EPB, milieuvergunning, enz. Informatievergaderingen, werfbezoeken, enz.
 => Cel Energie-Leefmilieu

Acties rond het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie voor de bouwsector
=> Cel Circulaire Economie


Analyse van de opleidingsbehoeften voor u en uw team: arbeiders en bedienden; hulp bij keuze van relevante opleidingsmodules; Inrichten van opleidingen op maat, hulp bij het aanvragen van financiële steun; Uitwerken van een plan om vaardigheden te ontwikkelen enz.
=> Opleidingsplatform Duurzaam Bouwen


De wateropdrachten zijn echte zakenkansen voor uw bedrijf!

  • Grijs netwerk: rioolrenovatie, wachtbekkens enz.
  • Blauw+ netwerk: groendaken, nieuwe stadsrivieren enz.
Antwoorden op al uw vragen over wateropdrachten in Brussel: grijs netwerk en blauw+ netwerk; Informatievergaderingen; Begeleiding bij uw erkenningsformaliteiten enz.
=> Watercel

Uw organisatie en uw strategie verbeteren om een boost te geven aan het concurrentievermogen van uw bedrijf!

Bedoeling is het concurrentievermogen van uw bedrijf te verhogen via een diagnose van uw organisatie en het formuleren van aangepaste oplossingen op maat. U zult genieten van begeleiding bij het invoeren van de gekozen oplossingen en u zult in contact gebracht worden met de externe instellingen die gespecialiseerd zijn op het gebied van beheer en de bouwsector.
  • Beheer en organisatie: timemanagement, maken van bestekken, gezond budgetbeheer, administratief beheer, voorraadbeheer enz.
  • Strategie: sterke punten van het bedrijf benadrukken, externe communicatie, externe zichtbaarheid, positionering van het bedrijf enz.
=> Cel Beheer en Innovatie